h

SP wil gebruiksruimte harddrugsverslaafden behouden

3 december 2008

SP wil gebruiksruimte harddrugsverslaafden behouden

Aan de Kasteel Traverse tegenover het politiebureau is De Oversteek te vinden, de gebruiksruimte voor harddrugsverslaafden. Het is onduidelijk of het Rijk in de toekomst de gebruiksruimte nog wil betalen. Zo niet dan dient de gemeente het met eigen geld te betalen, vindt de SP die de gebruiksruimte wil behouden.

Doelstelling van de gebruiksruimte is opvang en zorg voor de verslaafden en het verminderen van overlast in de wijken. Zon dertig langdurig verslaafden bezoeken de gebruiksruimte.

In mei 2007 dienden CDA en SP samen een voorstel in voor meer aandacht voor de individuele zorg van de verslaafden. De intentie van het voorstel werd door wethouder Boetzkes overgenomen.

Onderzoek wijst uit dat het project succesvol is als het gaat om het bestrijden van overlast. De overlast zoals ervaren door burgers en bedrijven is sinds het in gebruik nemen van de Oversteek als basiszorg voor verslaafden danig afgenomen; sinds de aanvulling van deze voorziening met een gebruikersruimte is de overlastervaring zelfs aanzienlijk afgenomen.

"Het aantal cliënten met ernstige verslavingsproblematiek is sinds de invoering van de gebruiksruimte stabiel gebleven: enkele zijn weggevallen (overleden) en enkele nieuwe cliënten die naar de Oversteek komen zijn erbij gekomen."

 

Update Het voorstel voorziet in voortzetting van het project voor de periode van twee jaar "onder voorbehoud van voldoende middelen in 2010". Dit voorbehoud wilde SP-raadslid Nathalie van der Zanden schrappen uit het besluit om voortzetting van het project meer zekerheid te verschaffen. In de raadsvergadering van dinsdag 2 december diende het raadslid daarvoor een amendement in. Dat kreeg echter alleen de steun van GroenLinks, de rest van de raad stemde tegen.

- amendement (pdf-bestand)

2008-12-03

U bent hier