h

Stadion financieel haalbaar, maar geen harde garanties

20 november 2009

Stadion financieel haalbaar, maar geen harde garanties

Een nieuw stadion voor Helmond Sport bij Berkendonk is financieel haalbaar, maar er zijn geen harde garanties.

Dat is kort samengevat de conclusie van de stuurgroep Stadion Berkendonk. In een tussentijdse rapportage doet de stuurgroep verslag aan de gemeenteraad. In de stuurgroep hebben zitting de gemeente Helmond en Helmond Sport.

Lange tijd was een raadsmeerderheid tegen de komst van een nieuw stadion bij Berkendonk. SP, GroenLinks, PvdA en CDA hadden andere ideeën voor de invulling van het gebied. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: Wij kiezen voor ruimte, rust, natuur en een gratis strand voor de bevolking. Grote projecten zoals een nieuw stadion met oefenvelden en parkeerplaatsen passen daar niet bij. Maar na een lange tevergeefse zoektocht naar andere locaties ging het CDA om. In de raadsvergadering van mei dit jaar gaf een meerderheid het groene licht voor Berkendonk.

Tegelijk met het groene licht stelde de raad een aantal randvoorwaarden vast. Vervolgonderzoek is nodig, want niet de gemeente maar Helmond Sport zelf moet het financiële plaatje rond krijgen. De gemeente geeft geen directe dan wel indirecte financiële steun geeft aan Helmond Sport. Aldus een van de randvoorwaarden.

Om dat financiële plaatje rond te krijgen, wil de club delen van het stadion aan derden verhuren. Gedacht wordt aan onder meer kinderopvang, sportmedisch advies, een fitnesscentrum en scholen en sportverenigingen. Hierover is de stuurgroep optimistisch gestemd. Consultatie van betrokkenen aan opbrengst- als aan de kostenzijde van het complex leidt volgens de stuurgroep tot de conclusie dat het financieel economisch verantwoord is om tot realisatie over te gaan.

Tegelijkertijd ook vindt de stuurgroep dat in het licht van de status van de economie in het algemeen en de zichtbaar wordende financiële problemen bij diverse betaald voetbal organisaties in het bijzonder, zorgvuldigheid is geboden.

Daarnaast wordt het aantal zitplaatsen in het nieuwe stadion verminderd van 7500 naar 6000 om de kosten binnen de perken te houden. Dit vanwege de kwetsbaarheid van de exploitatie.

Echt harde garanties dat markpartijen willen bijdragen aan de exploitatie van het stadion zijn er per saldo nog niet. Die moeten de komende maanden, uiterlijk voorjaar 2010 volgens de stuurgroep, worden binnengehaald. SP-fractievoorzitter Erik de Vries vraagt zich af waarom die garanties er nu nog niet zijn, na een half jaar onderzoek en praten, en wat er over vier maanden anders is. Wij blijven erbij dat Helmond Sport te hoog grijpt. Het is beter om op de Braak te blijven, wat ook veel supporters vinden. Het gebied rond Berkendonk kan dan het groene karakter krijgen, wat er veel beter bij past.

uitleg gemeente (pdf-bestand)

2009-11-20

U bent hier