h

Groen licht voor tracé Buitenom in Helmond West

12 november 2009

Groen licht voor tracé Buitenom in Helmond West

De raadscommissie besprak afgelopen dinsdag het Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West. Het is een veel omvattend plan, variërend van veiligheid en werkloosheid tot en met sloop en nieuwbouw.

De aanleg van het Cortenbachtracé, onderdeel van de stedelijke ring door Helmond, springt eruit. Op een laat moment werd voorgesteld om voor een ander tracé te kiezen: door de Itterestraat. Dat levert felle reacties op. Woningen aan de Itterestraat moeten worden gesloopt en dáár hadden de bewoners niet op gerekend.

Het is ook voor de raadsleden een lastig punt. Maar alles wikkende en wegende geeft een meerderheid van de raadscommissie aan, waaronder ook de SP, in te zullen stemmen met het plan inclusief het Buitenom-tracé. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 1 december.

  • plan (pdf-bestand)
  • bijlagen Met onder meer uitleg over het nieuwe Buitenom-tracé (pdf-bestand)

Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel tijdens de commissievergadering.

Voorzitter,

De plannen voor Helmond West zijn nu gebundeld en vastgelegd in het wijkontwikkelingsplan plus nog een bijlagenboek. Als je ze leest, begint het toch een beetje te duizelen. Ik bedoel: er komen zóveel dingen aan bod dat je bijna niet weet waar je moet beginnen. De veiligheid in de wijk, de werkloosheid, gezondheidsprojecten, sloop en nieuwbouw, openbaar groen, ik zag ergens iets over opvoedbijeenkomsten, een nieuwe weg, een tunnel en ga zo maar door. En dat allemaal ongeveer tegelijkertijd. In ieder geval in een periode van 5 jaar, zo staat op pagina 8. De vraag komt op: is er iemand die het allemaal bijhoudt? Het is goed om ambities te hebben en om jezelf doelen te stellen. Maar de kunst is om het in de praktijk ook allemaal waar te maken, en om de afgesproken termijnen te halen. Want als dat niet lukt en dingen lopen anders, dan gaan er teleurstellingen komen. En dat zou jammer zijn.

Vóór de zomervakantie zijn wij (als SP) in Helmond West de deuren langsgegaan. Wij hebben toen bij heel veel bewoners aangebeld, gewoon om te polsen wat er leeft over de plannen die toen in de maak waren. Ik moet erbij zeggen dat toen nog niet bekend was wat de locatie van het wijkhuis brede school zou worden en dat het Cortenbachtracé zou veranderen in het Buitenom-tracé. Eigenlijk ging onze interesse vooral uit naar de sloop van woningen in Oud West en hoe daar over gedacht werd. Er kwamen geen verrassingen uit de bus. Het bevestigde wat ook al in de wijkvisie werd gemeld. Het meest voorkomende probleem was onduidelijkheid, niet goed weten wat je boven het hoofd hangt en hoe lang het allemaal nog duurt. En daarmee kom ik weer terug bij de hoge ambities van het wijkontwikkelingsplan. De grootste klus is niet dat de raad het plan vaststelt, maar dat het in de praktijk op een overtuigende manier wordt waargemaakt.

Ergens begin van de zomervakantie kwam er plotseling een wending aan de plannen. Het nieuwe tracé zou niet door de Cortenbachstraat gaan zoals steeds gedacht, maar door de Itterestraat. Aldus het voorstel. Woningen aan de Itterestraat moeten hiervoor gesloopt worden. Een onaangename verrassing voor de betrokken bewoners. De belangenvereniging Buitenonsom werd opgericht en die verzet zich met hand en tand. Los van de vraag of er nou wel of niet goed is gecommuniceerd (wij waren niet overal bij), dit is áltijd een heel moeilijke boodschap. Je zegt: mevrouw, wij hebben een goed plan voor de buurt, maar daarvoor moet uw huis worden gesloopt. Ons verzoek aan u is om er toch enthousiast over te zijn. Ja, natuurlijk is dat heel lastig. Het verzet is dus heel begrijpelijk.

Toch moet er een knoop worden doorgehakt. Je kijkt gewoon bij welke variant Cortenbachstraat of Itterestraat de minste woningen gesloopt moeten worden en die kies je dan. Maar zo eenvoudig is het niet. Er speelt meer. Dan maar helemaal geen nieuw tracé? Maar ook dan loop je vast. Er hangt teveel mee samen, ook problemen elders in de stad.

Het leidt ertoe dat wij alles wikkende en wegende de keuze voor het Buitenomtracé ondersteunen. De Belangenvereniging Buitenonsom heeft er een groot aantal punten tegenin gebracht, maar wij vinden dat overal een redelijke repliek op wordt gegeven.

Voorzitter, het is ondoenlijk om alle punten uit het plan langs te lopen. Nog kort iets over de locatie voor het wijkhuis brede school. Ook hiervan vinden wij dat op een redelijke manier is gewikt en gewogen.

Als er vanavond geen verrassingen te voorschijn komen, en dat verwachten wij niet, dan stemmen wij in met het plan. Nu de uitvoering nog.

2009-11-12

U bent hier