h

Liever sociale woningbouw en goede thuiszorg

10 november 2009

Liever sociale woningbouw en goede thuiszorg

De gemeenteraad besprak afgelopen donderdag  de begroting voor het komende jaar. Waaraan besteden we het geld? Liever sociale woningbouw en goede thuiszorg dan dure prestigeprojecten, vindt de SP.

De bespreking van de begroting voor het komende jaar stond in het teken van bezuinigingen. Door de kredietcrisis liggen ook de gemeenten onder vuur. Volgens wethouder Bethlehem van Financiën zijn de huidige bezuinigingen maar een voorproefje. Politiek Den Haag heeft voor volgend jaar nog veel meer zware bezuinigingen in petto.

Helmond heeft een aantal peperdure projecten in het centrum op stapel staan. Het college van B en W wil per se niet bezuinigen op deze projecten. In plaats daarvan wordt het geld letterlijk en figuurlijk bij allerlei andere posten bijeen geschraapt.

Kauwgom in het centrumgebied wordt momenteel jaarlijks verwijderd. De keuze wordt gemaakt om een minder hoog kwaliteitsbeeld te accepteren. De frequentie wordt teruggebracht naar 1 keer per 3 jaar. Aldus meldt de begroting. Bezuiniging: 60.000 euro.

Valt over deze bezuiniging misschien nog de schouders op te halen, het wordt ernstiger met het plan van PvdA-wethouder Boetzkes om extra eigen bijdragen in te voeren voor gehandicaptenvoorzieningen zoals scootmobielen. De SP dient een voorstel in om van dit plan af te zien.

Een ander voorstel van de SP is om af te zien van de aankoop van de Nedschroef. De gemeente voert gesprekken met het bedrijf om het te verplaatsen naar het bedrijventerrein bij Brouwhuis. Het gebied langs het kanaal komt dan vrij en kan betrokken worden bij de centrumplannen. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: Wij zijn daar niet principieel tegen, maar die aankoop kost een berg geld. Naar verwachting om en nabij 20 miljoen euro. Dat geld kan dan niet voor andere belangrijke zaken worden gebruikt.

Als wordt afgezien van de aankoop van de Nedschroef, gebeurd er verder niks rampzaligs. Het bedrijf blijft gewoon zitten waar het al vele jaren zit. Maar CDA-wethouder Stienen wil vasthouden aan het plan. Het is geen besparing van 20 miljoen, zegt hij in een eerste reactie. De wethouder redeneert dat het geld wordt terugverdiend met de nieuwe plannen die in de toekomst op het Nedschroefterrein worden gerealiseerd. Hij maakt een vergelijking met bouwbedrijven. Bouwbedrijven hebben nu al grond aangekocht in Lungendonk (Someren) terwijl daar pas over 10 á 15 jaar gebouwd gaat worden. Niet dat de gemeente nu maar precies hetzelfde moet doen, vindt ook de wethouder. Daarvoor is de termijn te lang en het risico te groot. Maar het geld komt weer terug, wil hij maar zeggen.

Erik de Vries wil liever helemaal geen risico lopen. Wij hebben helemaal geen zicht op de plannen voor het Nedschroefterrein en de financiële gevolgen daarvan. Zeker nu er zware bezuinigingen aankomen is het oppassen geblazen. Wij moeten belangrijke voorzieningen overeind houden en zelfs verbeteren. Denk aan sociale woningbouw en goede thuiszorg.

Hiervoor wordt sympathie uitgesproken door enkele partijen, maar als het op stemmen aankomt volgt de gemeenteraad de wethouder. Het SP-voorstel wordt verworpen.

Ook het andere SP-voorstel, om af te zien van eigen bijdragen voor gehandicaptenvoorzieningen, krijgt geen steun van het college van B en W. Er zijn ook eigen bijdragen voor de thuiszorg, zegt wethouder Boetzkes alsof dat een argument is. Even daarvoor heeft het college van B en W weer wel steun gegeven aan een voorstel van eenmansfractie De Voogd. De legesverhoging van rijbewijzen moet niet gelden voor personen van 70 jaar en ouder en gehandicapten. Een sympathiek voorstel, vindt de wethouder, daarom nemen wij het over.

Het is een rare kronkel, volgens SP-er De Vries. Prima natuurlijk dat dit wordt overgenomen, maar dan zou je ons voorstel om af te zien van eigen bijdragen voor gehandicaptenvoorzieningen evengoed moeten steunen. Want dat hakt er nog veel meer in. Maar die steun komt dan niet, vreemd genoeg ook niet van fractie De Voogd.

Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wierp zijn schaduw vooruit bij de bespreking van de begroting. Lokale partij SDOH (Sociaal Democraten Ondernemend Helmond) rekende alvast af met het college van B en W. U bent uitgeblust en uitgeregeerd. Niettemin ging de partij wel akkoord met de begroting van dit uitgebluste college.

Uiteindelijk stemden alleen GroenLinks en SP tegen. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: Er zijn een aantal belangrijke zaken waar wij wezenlijk anders tegenaan kijken. Dat brengen wij tot uitdrukking door tegen de begroting te stemmen.

Uit: SPeerpunten, informatiebulletin voor de leden van afdeling Helmond

2009-11-10

U bent hier