h

Plato naar Cacaofabriek?

15 november 2009

Plato naar Cacaofabriek?

Een meerderheid van de Helmondse politiek wil poppodium Plato verplaatsen naar de Cacaofabriek. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, moet afgewacht worden. Er komt nu onderzoek naar de mogelijkheid om Plato in te passen in de Cacaofabriek. De kwestie werd onlangs besproken in de raadscommissie. De SP kijkt er anders tegenaan. De partij is voor handhaving van Plato aan de Molenstraat. Lees hieronder de bijdrage van SP-raadslid Ad Spruijt.

Voorzitter,

We hebben er lang op moeten wachten. De uitkomsten van het locatieonderzoek en een voorstel van het bedrijfsplan waardoor een doorstart van Plato mogelijk zal worden.

Vanaf het begin van de discussie over de doorstart van Plato is al duidelijk dat B en W en een deel van de gemeenteraad er geen heil in ziet om Plato op de huidige locatie te handhaven. Terwijl als er een goed beleid was gevoerd, waarschijnlijk geen discussie zou hebben plaats gevonden en Plato nog gewoon in bedrijf zijn.

Verkeerde programmering in combinatie met een lange periode van stilte en onduidelijkheid, rondom de doorstart van een poppodium, zijn in de regel dodelijk. In plaats van snel weer te beginnen werden er 2 locatieonderzoeken na elkaar gehouden en is het college van oordeel dat de huidige locatie beter bestemd kan worden als woningbouwlocatie.

Na een eerste onderzoek naar mogelijke locaties kwam ook ineens de locatie Cacaofabriek erbij. Al ver voor deze behandeling, en naar onze mening al bij het noemen van de locatie Cacaofabriek, was duidelijk dat B en W een grote voorkeur had voor die locatie. Alle seinen lijken op groen te staan zonder dat de discussie daadwerkelijk gevoerd is.

Voorzitter,

Wij zijn het er niet mee eens. In onze ogen voldoet de huidige locatie best. Er zal ook daar geïnvesteerd moeten worden maar dat is normaal. Achterstallig onderhoud moet natuurlijk meegenomen worden, maar wij vinden het niet terecht om dit als minpunt te noemen, omdat dit mede de schuld is door het handelen van de gemeente. Ook de zak met subsidiegeld voor de locatie Cacaofabriek maakt in onze ogen een eerlijke vergelijking onmogelijk. Het is appels met peren vergelijken. Immers, een bestaande locatie kan, bijna nooit, concurreren met nieuwbouw waarbij men alles naar eigen inzicht nog kan invullen. Ook hier was al snel duidelijk dat de locatie Cacaofabriek als beste locatie uit de bus zou komen.

Het plan is om nu snel door te starten op de locatie Molenstraat, wat in onze ogen ook tijd wordt, en daarna te verhuizen naar de nieuwbouw locatie Cacaofabriek.

Maar, als er nu begonnen wordt op de huidige locatie en het een succes wordt, waarom kan daar dan niet gewoon gebleven worden? Het enige echte argument dat u aanvoert om te verhuizen, het komt diverse keren terug, zijn de mogelijk toekomstige bouwplannen op en nabij de huidige locatie. Wij kunnen hier simpel over zijn. Als de huidige situatie maakt dat de huidige locatie niet voor woningbouw in aanmerking komt, dan wordt er op die locatie maar niet gebouwd.

Wat de samenbundeling hotspot Cacaofabriek betreft. Het is maar de vraag of dit een succes zal worden. Jongeren willen graag een stek voor jongeren en het is maar de vraag of ze nog komen als de faciliteiten gedeeld moeten worden met andere instellingen. Grootschaliger maakt het niet automatisch sfeervoller of intiemer. Echt duidelijk zijn die hotspot plannen nog niet en men weet zelfs nog niet wat men er precies wil vestigen. Hoewel de eerste gegadigde al naar voren is gekomen. Het filmhuis heeft immers al aangegeven een mogelijk verhuizing wel te zien zitten. Maar wat gebeurt er dan weer met de huidige locatie?

Samenvattend concluderen wij dan ook dat Plato op de huidige locatie moet en kan blijven en dat zo snel mogelijk een aanvang moet worden gemaakt met de doorstart. Waarbij wij nog willen aangeven dat in onze ogen Plato geen negatieve naam heeft, maar de naam heeft dat het nooit echt goed gelukt is omdat er sprake was van te veel bureaucratie en onvoldoende binding met de jeugd. Een nieuwe naam had voor ons niet gehoeven. Een gebouw waar men zich thuis voelt , ruime openingstijden kent en daarnaast veel ruimte biedt voor actieve en passieve muziekbeoefening vinden wij belangrijker.

2009-11-15

U bent hier