h

Waar blijft de schuilhut?

5 december 2009

Waar blijft de schuilhut?

Op 2 oktober 2008 is er een bijeenkomst georganiseerd in verband met de onrust tussen bewoners en jongeren in de wijk Mierlo-Hout. Op initiatief van de wethouder zijn op deze avond bewoners en jongeren met elkaar in debat gegaan over de leefbaarheid in de wijk. Ons inziens een geslaagde avond.

In antwoord op de vraag van de jongeren (18+) om een eigen plek is het voorstel gedaan tot het bouwen van een zgn. schuilhut. Als voorwaarde zouden strikte afspraken worden gemaakt en wetsovertredingen en overlast niet getolereerd zouden worden. Tussen de 30 tot 50 jongeren hebben hun medewerking hieraan toegezegd.

Op 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een krediet van 30.000 euro beschikbaar te stellen ten behoeve van het bouwen van deze schuilhut in Mierlo-Hout. Tot onze verbazing lezen wij in het ED van 1 december jl. dat van de toezeggingen nog niets is terechtgekomen.

- Waar blijft de schuilhut? SP-raadslid Nathalie van der Zanden stelt schriftelijke vragen (pdf-bestand).

- Het raadsbesluit (pdf-bestand).

2009-12-05

U bent hier