h

Beter stoppen met Dag van de Gemeente

9 februari 2010

Beter stoppen met Dag van de Gemeente

Aan: presidium gemeenteraad Helmond
Helmond, 8 februari 2010

Geachte leden van het presidium,

Op 31 januari heeft de Dag van de Gemeente weer plaatsgevonden. Op deze dag konden Helmonders kennis maken met de politieke partijen, de gemeentelijke organisatie en de brandweer.

Hoewel het allemaal goed georganiseerd was, zet de SP toch vraagtekens bij het nut van deze dag. De opkomst viel erg tegen. De meeste bezoekers hadden direct of indirect te maken met de politieke partijen en daarmee is het toch een beetje een feestje geworden voor insiders. Het doel om het brede publiek kennis te laten maken met de politieke en organisatorische kant van de gemeente wordt in onze ogen daarom niet gehaald.

De kosten, om en nabij de 10.000 euro, zijn, afgezet tegen de opkomst van deze middag, erg hoog. We dienen als raad zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. Wij zijn van mening dat deze middag niet waargemaakt heeft wat het beoogde en deze investering dus niet waard was.

De welkomstmarkt, die eens in de 2 jaar wordt georganiseerd, biedt voldoende mogelijkheden om mensen kennis te laten maken met de politiek en de gemeente. Wat de SP betreft wordt er in de aanloop naar de verkiezingen geen Dag van de Gemeente meer georganiseerd.

Wij roepen het presidium op geen volgende Dag van de Gemeente meer te organiseren en de mening van de SP ook kenbaar te maken aan het nieuwe presidium na de verkiezingen. Mocht het nieuwe presidium toch door willen gaan met deze dag, dan verzoeken wij hen het besluit hierover voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat hierover meegepraat en besloten kan worden door de raadsleden.

Met vriendelijke groet
Namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

Het presidium bestaat uit de voorzitters van de raadscommissies, de burgemeester en de waarnemend voorzitter van de raad en de griffier.

U bent hier