h

Coffeeshop beter dan illegale handel

15 februari 2010

Coffeeshop beter dan illegale handel

De mogelijke komst van een coffeeshop aan de Noord Koninginnewal naast de Ameideflat leidt tot veel commotie. Is de bezorgdheid terecht? En wat is dan wel een geschikte plek? Het zijn lastige dilemma's.

Om te beginnen een voorbeeld uit Amsterdam. In 2008 speelt de discussie dat coffeeshops binnen een afstand van 250 meter van middelbare scholen de deuren zouden moeten sluiten. Onnodig, vindt het Amsterdams Barlaeus-gymnasium. Conrector Margriet Bosman zegt dat de coffeeshops in de buurt van haar school over het algemeen heel goed controleren of er geen minderjarigen komen. Als zij de indruk hebben dat er veel leerlingen van de school proberen marihuana te kopen, nemen ze soms zelfs contact met de school op. De conrector stelt verder dat een van de doelen van het gedoogbeleid en dus van coffeeshops juist is om te voorkomen dat minderjarigen cannabis kopen. Volgens haar werkt dat in het algemeen ook goed. "Als de coffeeshops zich aan de regels houden, is er niets aan de hand." (Bron: De Pers van 21 november 2008)

Het voorbeeld toont dat een coffeeshop niet het schrikbeeld hoeft te zijn wat sommigen vrezen. Het is ook de achtergrond waarom de meerderheid van de Helmondse raad op 1 juli 2008 instemt met een tweede coffeeshop. Immers op tientallen plekken in de stad vindt illegale handel plaats met alle overlast van dien. Plus dat er geen controle is op het spul dat wordt verhandeld. Gaan er ook harddrugs om? Dan is het beter om de illegale handel de wind uit de zeilen te nemen met een goed gecontroleerde coffeeshop.

Maar wáár moet de coffeeshop komen? Ruim een jaar geleden, om precies te zijn op 12 november 2008, maakt de gemeente bekend dat drie mogelijke locaties uit de bus zijn gekomen die aan de criteria voldoen die de raad heeft vastgesteld. Daaronder de Noord Koninginnewal, naast de Ameideflat. Voor deze plek loopt nu de procedure voor de vergunning. Tot 23 maart kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun zienswijze (bezwaar) indienen.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Nu het zo dichtbij komt, lopen de emoties flink op. Aan de ene kant begrijp ik dat wel vanwege de schrikbeelden die bestaan over coffeeshops. Aan de andere kant pleit ik er voor om het hoofd koel te houden. Het is niet goed en ook niet nodig om de schrikbeelden aan te wakkeren. Het is beter om de mensen goed te informeren.

Er ontstaat nu druk op de politiek om de coffeeshop op deze plek tegen te houden. Een belangrijk argument dat wordt gebruikt is dat er veel ouderen in de buurt wonen, in de Ameideflat. Maar dat is een moeilijk argument. Ouderen wonen overal. Of telt dat argument niet als het maar om een paar ouderen gaat?

Natuurlijk moeten wij goed luisteren. Maar het is niet zo eenvoudig dat wie protesteert automatisch ook z'n zin krijgt. Bezwaren moeten goed onderbouwd zijn, onnodige schrikbeelden zijn niet genoeg. Anders hebben wij geen verhaal naar bewoners ergens anders in de stad. Want waarom hier niet en daar wel? Dat is niet uit te leggen als je geen goeie argumenten hebt.

Als de termijn straks op 23 maart voorbij is, zullen alle binnengekomen bezwaren gewikt en gewogen worden. Dan wordt bezien of er bezwaren zijn die zoveel hout snijden dat het plan niet door moet gaan.

Tot slot: als ondanks alle regels en controle er toch overlast zou zijn dan wordt de coffeeshop - net als een kroeg - gewoon gesloten."

Uit: SPeerpunten van februari (informatiebulletin SP Helmond)

2010-02-15

U bent hier