h

In Nederland geldt het minimumloon, behalve voor gehandicapten

3 februari 2010

In Nederland geldt het minimumloon, behalve voor gehandicapten

De gemeenteraad besprak dinsdag het jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010. De SP kan met het plan instemmen, maar heeft met één onderdeel grote problemen. Lees hieronder de bijdrage van SP-raadslid Hans Verbakel.

Voorzitter,

Wij zijn het eens met dit jaarplan. Het is in grote lijnen een voortzetting van bestaand beleid. Op één punt moet ik echter een uitzondering maken. Dat gaat om een actie onder cluster 4. De gemeente wil zich aanmelden voor een pilot in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het komt erop neer dat arbeidsgehandicapten, mensen op de wachtlijst voor de WSW, verplicht kunnen worden om onder het minimumloon te werken. Om dit mogelijk te maken is in Den Haag een speciale wet in de maak. De Tijdelijke Wet Loondispensatie. De SP wijst deze wet af. Het minimumloon is de sociale norm voor een minimaal fatsoenlijk bestaan. Oók voor arbeidsgehandicapten. Wat de SP betreft wordt daar niet aan getornd.

Niet de gemeente, maar politiek Den Haag beslist over deze wet. Het ziet er naar uit dat de wet wordt aangenomen. Toch zijn wij benieuwd hoe de wethouder erover denkt.

Er moet nog besloten worden of deelname van Helmond aan de pilot gegund wordt. Als dat het geval is, willen wij graag op de hoogte blijven. Hoeveel mensen worden straks op deze manier bij een werkgever geplaatst? Voor hoe lang en onder welke voorwaarden? Worden eisen gesteld aan de werkgever? Bijvoorbeeld dat de werkgever na verloop van een bepaalde tijd de deelnemers verplicht in gewone vaste dienst moet nemen.

Wij willen graag dat de raad hier straks bij betrokken wordt. Kan de wethouder dit toezeggen?

Verantwoordelijk wethouder Yeyden heeft toegezegd dat de raad er bij betrokken wordt.

De Tweede Kamer heeft in meerderheid ingestemd met de Tijdelijke Wet Loondispensatie. De wet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Gehandicapten verplicht te werken onder minimumloon oneerlijk

2010-02-03

U bent hier