h

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst

20 mei 2010

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst

Nieuw wijkoverleg is in de maak. Het voorstel is om dat wijkoverleg in beslotenheid te laten plaats vinden. De SP vindt dat ongewenst.

Klankbordvergaderingen in de huidige stijl voldoen niet meer. Deze conclusie trekken wijkraden en de gemeente. Daarom heeft op initiatief van de gemeente in de afgelopen maanden veel overleg plaatsgevonden met wijkraden, collegeleden en diverse adviseurs om met een nieuwe werkwijze te komen.

Wethouder van den Heuvel (D66), verantwoordelijk voor de nieuwe aanpak: het gaat hier om een nieuwe opzet die op een brede steun kan rekenen vanuit wijkraden, de gemeente en professionals uit de stad zoals politie, woningbouwcorporaties en Stichting Welzijn Helmond.

Bij het nieuwe wijkgericht werken gaat men uit van twee nieuwe vormen van overleg. De zogenaamde 'wijktafel' die één keer per twee jaar plaatsvindt, en het 'wijkwerkoverleg' dat één tot drie keer per jaar kan plaatsvinden. Het voltallige college zal één keer in de vier jaar een wijkbezoek afleggen.
Raadslid Nathalie van der Zanden: Op het eerste oog verandert er niet zo veel. Wat vooral opvalt is dat waar de klankbordgroepen voorheen vrij toegankelijk en openbaar waren voor wijkbewoners, de nieuwe overleggen een besloten karakter hebben en enkel toegankelijk zijn voor wijkraadleden, de gemeente en professionals. Vreemd, want wat maakt deze beslotenheid noodzakelijk? Dat wordt niet duidelijk.

Van der Zanden: Wat de SP betreft is beslotenheid enkel aan de orde als er over personen vergaderd wordt, of als bij openlijke bespreking de gemeente schade kan ondervinden, bijvoorbeeld als een projectontwikkelaar met deze voorkennis gaat speculeren met grond. Van beiden zal geen sprake zijn bij deze overleggen.

De kritiek van de SP op de beslotenheid werd door diverse partijen gedeeld. De wethouder ziet echter geen problemen. Van den Heuvel: Daar waar tijdens de klankbordgroepvergaderingen vaak een 'politiek spel' werd gespeeld en antwoorden op vragen van bewoners veelal in de lucht bleven hangen, wordt er in de toekomst tijdens de wijkvergaderingen echt orde op zaken gesteld voor de langere termijn. Men zal vrijer over de toekomst van de wijk kunnen praten als dit achter gesloten deuren gebeurd.

Van der Zanden: Dat antwoorden in de lucht blijven hangen heeft niets te maken met een 'politiek spel', maar vooral met een stroperige houding van het college. Als die zaken meteen opgepakt zouden worden, zou er helemaal niets in de lucht blijven hangen. De gemeente moet dus zorgen dat zaken direct opgepakt worden. Dat is ook de wens van de wijkraden en zou de relatie tussen wijk en gemeente fors verbeteren.

Er ligt volgens de wethouder een duidelijke taak voor de wijkraad om de wijkbewoners op de hoogte te houden van de resultaten van de verschillende overleggen. Wijkbewoners zouden voorafgaand of na het wijkwerkoverleg wel kunnen worden uitgenodigd om te praten over een specifiek onderwerp of thema dat leeft in een wijk.

Van der Zanden: Dat is een vreemde gang van zaken. Wel mee mogen praten over een onderwerp dat leeft in de wijk, maar niet mee mogen luisteren wat daar vervolgens mee gebeurt. Deze beslotenheid is ongewenst en zal wijkbewoners juist niet beter betrekken bij de wijk. En dat was toch wel de bedoeling met deze aanpak. Wagenwijd open dus die gesloten deuren!

2010-05-20

U bent hier