h

Is dat niet overdreven?

20 mei 2010

Is dat niet overdreven?

Per zittingsperiode van vier jaar ontvangt ieder Helmonds raadslid tweeduizend euro. Het geld is bedoeld voor een computer met internetaansluiting. Raadsleden dienen te beschikken over moderne communicatiemiddelen, luidt de redenering.

De regeling is door de gemeenteraad zelf ingesteld. Voor het eerst in 2002. Destijds was het bezit van een computer met internetaansluiting nog niet zo gangbaar als tegenwoordig. Er viel dus iets voor te zeggen, al wees de SP er toen al op dat raadsleden een redelijke vergoeding krijgen waarvan ze best zelf een computer kunnen betalen.

Inmiddels is de computer redelijk ingeburgerd. Ruim tachtig procent van de huishoudens heeft er een. Het is bijna zoiets als een televisie. Toch wordt voorgesteld om ook deze raadsperiode de regeling weer toe te passen.

Is dat niet overdreven, vraagt SP-burgerlid Ceciel Verlijsdonk zich af? Ja dus. Ze vindt dat de raadsleden de regeling moeten schrappen. Overigens heeft iedere politieke partij in de fractiekamer een computer met internetaansluiting staan. Gekregen van de gemeente. Gratis.

De regeling wordt betaald uit een inhouding van vijf procent op de vergoeding van de raadsleden. De regeling schrappen wil voor de SP niet zeggen dat de raadsvergoeding met vijf procent omhoog kan. Er zijn nuttigere maatschappelijke bestemmingen te vinden. De SP heeft in de vorige perioden de tweeduizend euro niet aangenomen.

2010-05-20

U bent hier