h

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst (brief)

14 juni 2010

Beslotenheid wijkoverleg ongewenst (brief)

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 950
5700 AZ Helmond

Helmond, 8 juni 2010

Onderwerp: Berichtgeving ED m.b.t. "Wijkgericht Werken"

Geacht college,

In de gemeenteraad van 1 juni j.l. heeft er een flinke discussie plaats gevonden van het wel of niet besloten houden van het overleg met de wijkorganen. Hierbij heeft wethouder van den Heuvel aangegeven dat de beslotenheid van het overleg een uitdrukkelijke wens van de wijkraden zou zijn. Ook meldde hij, dat als er aanpassingen nodig zouden zijn, dat hij daartoe ook onmiddellijk bereid toe is. Het Eindhovens Dagblad van 2 en 3 juni j.l. schreef twee artikelen waarbij ook de voorzitter van buurtbeheer Helmond West aan het woord was.
N.a.v. deze berichtgeving concluderen wij voorlopig dat niet alle wijkraden het onderling eens zijn over de notitie en dat hen ook geen instemming gevraagd is.
Het communicatietraject voor het tot stand komen van deze notie is erg onduidelijk. Vandaar dat wij u verzoeken hier duidelijkheid over te verschaffen.

  • Met wie is hierover gecommuniceerd en wie of welk wijkorgaan heeft de wens van beslotenheid gevraagd en instemming gegeven aan deze notitie.
  • Bent u willens dit onderwerp te bespreken op de informatieavond wijkgericht werken op 1 juli a.s.
  • Als daar blijkt dat het functioneren van het overleg aanpassingen vraagt, gaat u dit dan ook onmiddellijk realiseren.

Graag vernemen we uw antwoord hierop.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de fractievoorzitters van:

Groen Links, R. van der Made,
Helder Helmond, M.Rieter
Trots op Nederland, J. van Aert
SP, E. de Vries
Helmond Actief, Theo van Mullekom
Jos Boetzkes, PvdA

U bent hier