h

Muziekfestival op Berkendonk: genieten of overlast?

1 juni 2010

Muziekfestival op Berkendonk: genieten of overlast?

Op zaterdag 8 mei en zondag 9 mei werd het muziekfestival LEUK! op Berkendonk gehouden. Voor de zaterdag (vooral housemuziek) waren tweeduizend kaarten verkocht en voor zondag (familiedag) vijftienhonderd. Velen beleefden er plezier aan. Kortom, een succes!

Toch denkt niet iedereen daar zo over. Vooraf hadden elf omwonenden bezwaar aangetekend. Zij vreesden vooral voor geluidsoverlast. Ook wordt aangevoerd dat Berkendonk een natuurgebied is. Het is broedseizoen. Niet het moment om een muziekfestival te organiseren. Eén bezwaarmaker start een kort geding. Maar de rechter geeft hem ongelijk.

Nog tijdens het festival en onmiddellijk daarna komen bij de SP klachten binnen over geluidsoverlast. Het zijn er maar enkele, maar ze zijn wel pittig. "Wij dreunen hier het huis uit." "Onze kinderen kunnen niet slapen." Vooral de bastonen werken op het gemoed. In de vergunning zijn grenzen gesteld aan het geluid, maar er is kritiek op de meetmethode van de gemeente die het geluids-niveau controleert. Juist de bastonen zouden niet goed gemeten worden.

Anderen weer doen de klagers af als "zeurpieten". Dat lijkt echter al te simpel en daarom houdt de SP een enquête in de buurt om een beter beeld te krijgen.

Er worden vijftienhonderd formulieren op Rijpelberg verspreid. Ze kunnen op vijf verschillende adressen in de buurt ingevuld in de bus worden gestopt of gestuurd worden naar de SP. In totaal honderdnegendertig Rijpel-bergers doen dat ook.

Wat vond u van de overlast? Niet erg, hinderlijk of heel vervelend? Aldus een van de vragen.

Niet erg: 52. Hinderlijk: 36 en heel vervelend: 51, luidt de uitkomst. Wie "niet erg" of "hinderlijk" invult, vindt dat best een keer (of incidenteel) een festival op Berkendonk gehouden mag worden. Zelfs onder degenen die "heel vervelend" invullen zitten zes reageerders die kunnen instemmen met een keer een festival. Maar allemaal wel graag een tandje minder als het om het geluid gaat.

Een bezwaar van een andere orde is dat Berkendonk een natuurgebied is. Het is broedseizoen en dan moet je zo'n festival niet organiseren. Ook vrezen sommigen dat er een trend gezet wordt vooruitlopend op de mogelijke komst van het stadion van Helmond Sport en andere grootschalige activiteiten.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Wij willen geen harde conclusies uit onze enquête trekken. Hoewel we een aardige respons hebben, hebben veel Rijpelbergers niet gereageerd. Wat uit de bus komt, is wat we tevoren hadden ingeschat. De reacties lopen heel erg uiteen. Toch durf ik wel te stellen dat een paar punten gemeenschappelijk zijn. Ten eerste: hou 't bij één keer of in ieder geval incidenteel. Ten tweede: graag een tandje minder met het geluid. Verder lijkt het me redelijk om rekening te houden met het broedseizoen."

Omdat er klachten kwamen uit Brouwhuis heeft de SP ook daar vijfhonderd enquetes verspreid. Aantal terug-gekomen reacties: 33. Ook hier hetzelfde verdeelde beeld als op Rijpelberg. Opvallend is wel dat diverse bewoners van het Elbeplantsoen aangeven evengoed geluids-overlast te ondervinden van de feesten van voetbalclub Dijkse Boys.

De SP-raadsfractie zal haar bevindingen aan de gemeente doorgeven. Er komt nog een gemeentelijke evaluatie van het festival.

2010-06-01

U bent hier