h

SP wil opheldering over bezuinigingen op bijstand en WMO

5 augustus 2010

SP wil opheldering over bezuinigingen op bijstand en WMO

De SP wil opheldering van het gemeentebestuur over de bezuinigingen op het bijstandsbudget en de WMO voor gemeenten. Bovendien wil de SP weten wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn voor Helmond, en het college vragen wat zij werkelijk gaat doen om protest aan te tekenen tegen deze kortingen.

Minister Donner gaat snijden in de gemeentelijke budgetten voor de bijstand. Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder uitgekeerd om de bijstandsuitkeringen te betalen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal uitkeringen vanwege de crisis is toegenomen.

Eerder luidde Divosa, de vereniging van sociale diensten, hierover de noodklok. Er melden zich steeds meer mensen bij het bijstandsloket en er zou te weinig geld zijn om hen aan een baan te helpen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas van 200 miljoen. Dit komt uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

SP-raadslid Nathalie van der Zanden: De gemeente is verplicht ondanks deze korting de landelijke wetgeving toch uit te voeren. De gemeente kan iemand die recht heeft op een bijstandsuitkering (WWB of Wet WIJ) deze niet weigeren. Wel kan de gemeente bezuinigen op het lokaal armoedebeleid. Dit geldt ook voor de WMO. Iemand die aan de voorwaarden voldoet kan geen zorg worden geweigerd, maar de gemeente kan wel de keuze maken om meer te bezuinigen door de zorg nog verder uit te kleden. De gemeente kan echter ook andere keuzes maken bijvoorbeeld door het geld te halen uit reservepotjes of door te bezuinigen op het centrumplan.

Fors snijden in de budgetten voor de bijstand en de WMO mag hoe dan ook niet opnieuw ten koste gaan van de mensen die zorg nodig hebben en de mensen met de laagste inkomens. Als dit een voorbode is van bezuinigingsmaatregelen van een nieuw Kabinet dan kan men rekenen op stevig protest van de SP. Het zijn goedkope maatregelen die de mensen in Helmond in grote problemen kunnen brengen.

De SP in de Tweede Kamer heeft haar ongenoegen al geuit en zal zich met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op het gemeentefonds. De partij vindt het onfatsoenlijk om de problemen over de schutting van gemeenten te gooien.

- Vragen aan het college (pdf-bestand)
- SP eist opheldering over bezuiniging op bijstandsuitkeringen (link)
- Korting Bijstandsbudget gemeenten onnodig en onfatsoenlijk (link)
- Klink doet greep in Wmo-kas (link)

2010-08-05

U bent hier