h

SP steunt wilde staking Helmondse postbodes

13 oktober 2010

SP steunt wilde staking Helmondse postbodes

Hectiek vanmorgen in het postkantoor in de Marshallstraat in Helmond. Tientallen postbodes besloten tot een wilde staking.

De grieven zijn hoge werkdruk en overuren die niet worden betaald. De klachten spelen al tijdenlang. De wilde staking kreeg meteen de steun van de vakbonden.

In allerijl werd een bijeenkomst belegd. Boodschap aan de leiding: de maat is vol! De postbodes gingen daarna weer aan de slag en de afgevaardigden van de vakbonden voerden overleg met de directie. Uitkomst: half november moeten er oplossingen op tafel liggen anders volgen nieuwe acties.

De SP steunt de acties van de postbodes. Zie:
SP steunt stakende postbodes in Helmond

Meer achtergrondinformatie: www.reddepostbode.nl

 

Aan de poort van het postkantoor in de Marshallstraat.
V.l.n.r. Abvakabo FNV-bestuurder Peter Wiechmann, SP-fractievoorzitter Erik de Vries en medewerker van de SP-kamerfractie Robert Vergeer.

2010-10-13

U bent hier