h

Beperking openingstijden opmaat naar sluiting wijkbureaus politie (update)

2 november 2010

Beperking openingstijden opmaat naar sluiting wijkbureaus politie (update)

Sinds deze week zijn de politiebureaus in Helmond-Oost en Helmond-West nog maar twee dagen per week open. Daar gaat het echter niet bij blijven. Op langere termijn zullen deze bureaus helemaal verdwijnen. Dat blijkt uit navraag bij de politie. De SP vindt dit een slechte ontwikkeling.

Fractievoorzitter Erik de Vries: "De politie moet een lage drempel hebben, iedereen moet er makkelijk binnen kunnen stappen voor een aangifte of met vragen. Daarom moeten ze niet ver weg in een centraal bureau zitten, maar in de wijken".

 

Update Dinsdagavond 3 november besprak de raad de bevindingen en de motie van de SP. Er kwam echter geen steun van de andere fracties. SP-fractievoorzitter De Vries betreurt dit: "Men heeft er kennelijk geen moeite mee dat de politie zich verder uit de wijken terugtrekt."

De uitleg van burgemeester Jacobs was mager. Voor de wijkbureaus zouden een soort servicepunten in de plaats kunnen komen. Hoe dit eruit komt te zien en wat dat allemaal gaat kosten, is onduidelijk. Opnieuw gebruikte de burgemeester het argument dat beperktere openingstijden leiden tot meer blauw op straat. Terwijl dit volgens de informatie die de SP heeft ingewonnen maar zeer ten dele het geval is.

De Vries: 'Als je bereid bent kritisch naar dit hele dossier te kijken, dan wordt al snel duidelijk dat het sluiten van de bureaus helemaal niet wordt gedaan omdat dit een verbetering is voor de mensen, maar omdat het geld oplevert. Jammer. Daardoor verdwijnt er op termijn weer een voorziening uit de wijken.'

De SP had vorige week in vergadering met de burgemeester al kenbaar gemaakt moeite te hebben met de beperking van de openingstijden. Het argument om de openingstijden te beperken is dat de aanloop toch al laag is en deze mensen beter op straat ingezet kunnen worden. Volgens de Vries is dit slechts gedeeltelijk waar. "Baliepersoneel is anders geschoold als agenten en deze zijn dus niet direct inzetbaar op straat. De winst aan blauw op straat is dus erg beperkt." Waarom dan toch tornen aan de openingstijden?

Op langere termijn gaan deze bureaus helemaal verdwijnen. In Helmond wil de politie terug van drie naar één, in Eindhoven van zeven naar drie bureaus. Dat blijkt uit navraag onder agenten en is bevestigd vanuit de leiding. De Vries: "De beperking van de openingstijden is dus gewoon een opmaat naar deze sluiting toe. Dat had de burgemeester er tijdens de vergadering best bij mogen zeggen. Dan had de discussie vermoedelijk anders gelopen, want dat ligt veel gevoeliger. Sluiting heeft namelijk veel meer gevolgen. Dan is de winst van blauw op straat weer minder, omdat wijkagenten dan veel meer reistijd kwijt zijn iedere keer als ze naar hun wijk moeten. En dan kunnen mensen dus niet meer dicht bij huis terecht om aangifte te doen."

De SP gaat vandaag de gemeenteraad oproepen om deze ontwikkeling tegen te houden. De Vries: "Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was veiligheid een groot onderwerp. Zo was een groot deel van de partijen voor een 24-uurs openstelling van het centrale politiebureau. Op de stemwijzer was 95% van de mensen het hiermee eens. De sluiting van de wijkbureaus is wel een erg tegenovergestelde ontwikkeling. Ik hoop dus dat diezelfde partijen hier ook moeite mee hebben. Zij zullen vanavond in ieder geval kleur moeten bekennen."

 

Motie

De raad, gehoord de beraadslaging,
Van mening dat toegang tot de politie zo laagdrempelig mogelijk moet zijn,
Van mening dat het hebben van wijkbureaus van de politie daaraan bijdraagt,
Van mening dat een beperking van de openingstijden en mogelijke sluiting op langere termijn afbreuk doet aan dit principe,

Roept de burgemeester op zich in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en het openbaar ministerie uit te spreken tegen het beperken van de openingstijden en op langere termijn sluiting van de wijkbureaus en zich maximaal in te spannen deze ontwikkeling ongedaan te maken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie:
Erik de Vries

2010-11-02

U bent hier