h

Doek valt voor wijkbibliotheken

14 november 2010

Doek valt voor wijkbibliotheken

Het doek valt voor de wijkbibliotheken. Tienduizend handtekeningen voor behoud van de filialen mochten niet baten. De collegepartijen (CDA, VVD, SDOH, D66 en Helmondse Belangen) plus Helmond Aktief toonden zich ongevoelig voor het massale protest.

Dat is de uitkomst van de bespreking van de begroting voor het komend jaar. In de begroting is een bezuiniging op de bibliotheek opgenomen van vier ton. Het college van B en W laat er geen misverstand over bestaan dat de bezuiniging moet leiden tot sluiting van de drie filialen. Sluiting van de filialen is als doelstelling in de begroting opgenomen en dient uiterlijk 31 december 2011 gerealiseerd te zijn (pag. 65 van de begroting).

Staande de vergadering overhandigde SP fractie-voorzitter Erik de Vries zestienhonderd handtekeningen aan verantwoordelijk wethouder van den Heuvel (D66). Waarmee het totaal aantal handtekeningen de tienduizend passeerde. Ook diende hij samen met andere oppositiepartijen een tegenvoorstel in om de filialen te behouden door het geld anders te verdelen. Maar het voorstel werd door de collegepartijen weggestemd.

Bibliotheek-directeur Ruud Hakvoort en zijn medewerkers lieten weten zeer teleurgesteld te zijn over de gang van zaken.

De collegepartijen kwamen met een eigen voorstel. Ze stemmen in met sluiting, maar vinden dat er een "creatieve oplossing" voor terug moet komen. Het voorstel lijkt vooral bedoeld om het beeld van de botte bezuiniging wat te verzachten. Wat het betekent, is uiterst mistig ook al omdat zo'n oplossing "binnen de bezuinigingsopdracht" moet blijven.

SP'er Erik de Vries tot slot: "Wij begrijpen ook wel dat er bezuinigd moet worden, maar de wijkbibliotheken sluiten is een verkeerde keuze. Triest dat het zo moet gaan, wat je wegbezuinigt komt niet zomaar terug."

Uiteindelijk stemde een meerderheid voor de begroting, alleen SP en GroenLinks stemden tegen.

2010-11-14

U bent hier