h

Geen weg langs het Wilhelminakanaal !

29 november 2010

Geen weg langs het Wilhelminakanaal !

Provincie, Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) en gemeenten willen een nieuwe weg aanleggen in de buurt van of ten noorden van het Wilhelmina-kanaal. Juni 2011 valt het definitieve besluit.

Er is veel tegenstand tegen deze nieuwe weg. Tot en met maandag 13 december loopt de inspraak-procedure. Als veel mensen hun bezwaar kenbaar maken, gaat daarvan een duidelijk signaal uit.

Hieronder een voorbeeld-reactie waarin de bezwaren kernachtig zijn weergegeven.

 

Zienswijze op de Plan-MER Noordoostcorridor

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200MC 's Hertogenbosch

Ik wil geen nieuwe weg in de nabijheid van het Wilhelminakanaal. Ik vind dat nut en noodzaak van deze weg niet zijn aangetoond. De nationale en internationale bereikbaarheid van Eindhoven en Helmond is nu al redelijk goed en na een eventuele opwaardering van de N279 nog beter. Er is dan een goed snelwegennet aan vier kanten van het stedelijk gebied, een kanaal, spoorlijnen en een vliegveld.

Een weg bij het Wilhelminakanaal gaat dwars door de zwaarst beschermde natuur die onze regio kent. De natuur is voor een deel niet compenseerbaar en dreigt dus voorgoed verloren te raken. Bovendien kost dit tracé onvoorstelbaar veel geld.

Daarnaast dreigt een nieuwe autoweg de gemeente Laarbeek doormidden te snijden.

Deze aantasting van de natuur, de hoge kosten en ook de te vrezen aantasting van de leefbaarheid van omwonenden, vind ik alles wikkende en wegende onacceptabel.

Ik verzoek u mij ook de mogelijkheid te geven om mijn zienswijze op een hoorzitting mondeling toe te lichten.

(De laatste zin kunt u weglaten als u een mondelinge toelichting niet nodig vindt.)

 

De Provincie biedt de mogelijkheid om reacties digitaal in te dienen. Daarvoor moet het reactie-formulier in stappen worden doorlopen. U kunt bovenstaande voorbeeld-reactie kopiëren naar het reactie-formulier bij "uw opmerkingen".

reactie-formulier

(Is afgesloten; termijn is verlopen)

U kunt uw reactie ook schriftelijk indienen.

schriftelijke reactie (wordbestand - uitprinten, volledig invullen en opsturen)

 

Hebt u vragen? Stuur een mailtje naar helmond@sp.nl Lees ook:

 

Aanvulling Bovenstaande inspraak-reactie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Mocht u echter meer uitvoerig willen reageren dan kunt u gebruik maken van de uitgebreide inspraak-reactie (wordbestand).

2010-11-29

U bent hier