h

Coalitie tegen openbaar presidium en tegen insprekers bij begroting

9 maart 2011

Coalitie tegen openbaar presidium en tegen insprekers bij begroting

Het voorstel om het presidium voortaan openbaar te laten vergaderen, is door de coalitie plus Helder Helmond en Trots afgewezen. Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en gaat over de dagelijkse gang van zaken van de gemeenteraad. Ook het voorstel om het inspreekrecht van de burger te handhaven bij de begroting en de voorjaarsnota is door de coalitie afgewezen.

Hieronder de toelichting van SP-fractievoorzitter Erik de Vries in de raadsvergadering van 1 maart.

De behandeling van de voorjaarsnota en de begroting. Dit zijn de twee belangrijkste vergaderingen van het jaar. Hier wordt bepaald waar het geld wel, en vooral ook niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment dus ook voor alle inwoners, organisaties en instellingen in de stad. Zij moeten hun mening kunnen geven over het programma van het college, of voorstellen vanuit de raad. Het is vreemd dat juist bij deze twee belangrijkste vergaderingen, deze mogelijkheid wordt geschrapt. Ik heb nog nergens de argumenten en redenering gehoord waarom we deze mogelijkheid niet moeten bieden, dus ik bied de wethouder graag de kans om dit hier vanavond alsnog te doen. Ik heb in ieder geval een amendement achter de hand waarmee we dit regelen. Ik zal dit zo meteen voorlezen.

Daarnaast zou ik graag zien dat het presidium voortaan in openbaarheid vergaderd. Het voorstel is nu om dit in beslotenheid te doen. Ook hier mis ik de redenatie waarom dit achter gesloten deuren moet. Het presidium is een agendacommissie, niet meer en niet minder. Ofwel: hier wordt enkel de agenda van de raad besproken en vastgelegd. Daar hoeft toch geen beslotenheid aan te pas te komen?

In mijn ogen kan er alleen sprake zijn van beslotenheid als:

- Het gaat om of over personen,
- Bekendwording van de informatie de gemeente schade kan berokkenen.

Alleen dan is beslotenheid uit te leggen. In alle andere vormen moet je ons democratisch bestuur zo open en transparant mogelijk houden. En dus in openbaarheid vergaderen.

---------------------

2011-03-09

U bent hier