h

Raad akkoord met minder bijstand voor bepaalde groepen

7 maart 2011

Raad akkoord met minder bijstand voor bepaalde groepen

In de vergadering van 1 maart ging de meerderheid van de raad (Trots, CDA, VVD en de combinatie SDOH-D66-HB) akkoord met een verlaging van de bijstand voor bepaalde groepen.

Volgens wethouder van Mierlo (VVD) dient de verlaging om mensen die niet willen een duwtje te geven. Ze ging niet in op de repliek van de SP-fractie dat de verlaging geen onderscheid maakt tussen mensen die wel en die niet willen. Evenmin ging ze in op de repliek dat er al een sanctiebeleid bestaat los van deze maatregel.

raadsbesluit (pdf-bestand)

Voor een toelichting hieronder de bijdrage van SP-raadslid Ad Spruijt.

Voorzitter,

Dit college laat de bezuinigingen snoeihard neerdwalen op de meest kwetsbaren en mensen met beperkingen. Die belanden namelijk het meest vaak in een uitkeringssituatie. Het is ook een groep die niet snel van zich laat horen. Veel weerstand hoeft dit college dan ook niet vanuit deze groep te verwachten.

Het argument om deze bezuiniging door te zetten is dat dit mensen makkelijker aan het werk zou helpen. Werk is inderdaad de beste manier om uit de armoede te komen. Dat is al vaker gezegd door de wethouder en daar heeft ze gelijk in. Het probleem is vaak niet dat mensen niet willen werken, maar dat werkgevers deze mensen helemaal geen kans geeft. Dáár moet de wethouder iets aan doen! Nu worden deze mensen dubbel gestraft: ze krijgen én geen werk, én moeten inleveren op hun portemonnee.

Van deze groep mensen met een uitkering zijn de alleenstaand ouders de groep mensen die het slechtst hebben. Dit omdat ze hoge kosten hebben die te maken hebben met hun kinderen.

En juist deze groep alleenstaand ouders treft dit college het hardst met deze bezuiniging. Ouders met inwonende kinderen boven de 18 jaar die op school zitten en een klein bijbaantje hebben om schoolkosten te betalen.

Mevrouw Jansen heeft zo'n gezin. Haar naam is verzonnen maar de situatie komt heel vaak voor. Samen met haar dochter van 19 die op school zit en een kleine bijbaan heeft wordt zij door de sociale dienst gezien als alleenstaande. Wekelijks heeft zij 40 euro te besteden na aftrek van vaste lasten. Daar moet alles van gedaan worden. Financiële ruimte voor de aanvullende zorgverzekering is er niet meer. Kijkt u zaterdag eens op uw kassabon, hoeveel u uit heeft gegeven. Probeer het eens met 40 euro te doen. Dat gaat u niet lukken.

Van deze mevrouw wil het college er per maand nog eens 38 euro afnemen. Blijft 30,5 euro per week over voor dit gezin om van te leven. Ik geef u alvast aan: dat is niet te doen.

Dit college kijkt enkel naar de cijfers op mooie beleidsplannen, maar heeft schijnbaar geen enkel idee wat dit in de praktijk voor mensen betekent. Het college schuift alles af op maatwerk, echter komt dit maatwerk pas aan de orde als het al te laat is. Mensen hebben al behoorlijk wat schulden opgebouwd omdat ze structureel tekort komen. Schuldsanering kan deze mensen vervolgens helpen om uit de schulden te komen. En wie betaald dat o.a.; de gemeente! Het is dus een domme bezuiniging.

Ooit was een bijstandsuitkering een voldoende basis om de kosten van wonen, eten en een zorgverzekering te kunnen dekken. Dit is al langere tijd niet zo. 1 op de 10 gezinnen leven op of onder de armoedegrens en in Nederland groeien 300.000 kinderen op in armoede. Als gemeente heb je de mogelijkheid om een sociaal beleid te voeren door bv. de gemeentelijke toeslagen op een acceptabel niveau te houden. Helmond kiest hier duidelijk niet voor. Wij kunnen dan ook niet anders dan tegen dit asociale voorstel stemmen.

---------------------

2011-03-07

U bent hier