h

SP-motie WMO-adviesraad overgenomen

8 maart 2011

SP-motie WMO-adviesraad overgenomen

Raadsvergadering 1 maart: nadat op verzoek van het CDA een passage werd geschrapt, is de motie van de SP over de WMO-adviesraad (mede ondertekend door GroenLinks) door het college overgenomen.

"De Wet Maatschappelijke Ondersteuning raakt heel veel groepen in de samenleving, maar in de adviezen aan de gemeente komen die lang niet allemaal aan bod. Vandaar deze motie. Ik ben blij dat de wethouder de motie nu heeft overgenomen", aldus SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

MOTIE

De raad,

Gehoord de beraadslaging,

Van mening dat de gemeente op grond van artikel 11 en 12 van de Wet WMO verplicht is tot beleidsadvisering door een vertegenwoordiging namens de doelgroepen genoemd door de Wet WMO.

Constaterende dat huidige betrokken adviesraden een onvoldoende vertegenwoordiging zijn van de doelgroepen zoals deze worden genoemd in de prestatievelden van de Wet WMO.

Roept het college op onderzoek te doen naar instelling van een WMO-adviesraad waarin een brede vertegenwoordiging zit namens alle binnen de negen prestatievelden genoemde doelgroepen van de Wet WMO.

En gaat over tot de orde van de dag.

Erik de Vries, namens SP
Rudi v.d. Made, namens GroenLinks

2011-03-08

U bent hier