h

Filmhuis en poppodium Lakei verhuizen naar Suytkade

27 april 2011

Filmhuis en poppodium Lakei verhuizen naar Suytkade

Raadsvergadering 26 april: groen licht voor de verhuizing van Filmhuis en poppodium Lakei naar de Cacaofabriek op Suytkade. GroenLinks en Trots waren tegen, de SP stemde na veel wikken en wegen voor. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Ad Spruijt.

Voorzitter, eindelijk mag de raad zich uitspreken over het al dan niet verplaatsen van Lakei en filmhuis naar de Cacaofabriek. We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is de raad toch eindelijk aan zet.

Laat ik eerst zeggen dat het geen makkelijke keuze is. Zowel bij een positief als negatief besluit zal er geld naar deze organisaties moeten. Helaas wordt deze besluitvorming gedomineerd door een grote zak met geld die de gemeente Helmond in het vooruitzicht is gesteld als we tijdig aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Maar wat moeten we er nu mee? Alles overziend, hoewel dat niet echt kan omdat we geen totaalplaatje te zien krijgen, kunnen we zeggen dat de wethouder er geen vertrouwen in heeft dat de beide organisatie op de huidige locatie zullen overleven zonder een aanzienlijk hogere subsidie. Aan de andere kant ziet hij volop mogelijkheden op de locatie Cacaofabriek met een geheel nieuwe situatie.

Voor wat betreft het filmhuis zijn wij het wel met hem eens dat zonder extra subsidie het filmhuis het niet gaat redden. Als we met ons allen toch willen dat er een filmhuis in Helmond blijft zal er wat moeten gebeuren.

Over Lakei zijn we niet zo stellig. Lakei is pas heropend en zit nog in de opbouwfase. Ik heb begrepen dat het behoorlijk loopt. Natuurlijk zijn er wensen en kan het altijd beter, maar er is een stijgende lijn te bekennen. Wij zouden dus aan mogen nemen dat over een tijdje Lakei wel een sluitende exploitatie heeft. Blijft over dat er wel flink geïnvesteerd zal moeten worden op de huidige locatie. Naar verwachting zal er zoân 6 a 7 ton in het gebouw gestoken moeten worden om het enigszins bij de tijd te brengen.

Volgens de wethouder biedt de nieuwe opzet volop kansen. Dat is zo maar dan moet er heel erg goed naar de invulling worden gekeken. In een zeer vroeg stadium moeten organisaties aangeven waar behoefte aan is. Het verleden heeft laten zien, dat wij daar niet altijd voldoende van op de hoogte zijn. Ik noem een Speelhuis, een Scala en Brabant House en ook deze raadszaal mag in dit rijtje niet ontbreken. Aan de buitenzijde zien ze er redelijk tot goed uit, maar functioneel zijn het niet de meest geschikte gebouwen! Mocht de raad besluiten tot herplaatsing en herontwikkeling van de Cacaofabriek dan moet hier dus heel erg goed naar gekeken worden. Niet dat we dadelijk iets hebben, waar vervolgens niemand wil komen omdat het geluid, licht of inrichting niet deugt. Misschien kan er dan zelfs naar een inrichting als platte zaal gekeken worden, als we toch bezig zijn. Er schijnt een grote behoefte te zijn, maar de huidige locaties zijn niet geschikt, waardoor verenigingen hun heil elders zoeken.

Tot slot nog even een vraag over de catering. De catering moet in de handen komen van een andere partij. Nu hebben het filmhuis en Lakei nog hun eigen voorziening, waarbij de totale opbrengst in het resultaat terecht komt. In de nieuwe situatie komt er een gezamenlijke catering waarbij een derde partij inzicht komt. Hoe zit het met de opbrengsten? Moet deze partij huur aan de nieuw te vormen stichting betalen? Of komt er een bepaalde verdeelsleutel? Wat als er geen uitbater komt. Bij Brabant House zijn er in de korte tijd dat het er is al minimaal 3 uitbaters geweest.

------------------------

Lakei (link)
Filmhuis (link)

 

2011-04-27

U bent hier