h

'Bestuursakkoord is VVD-akkoord'

19 mei 2011

'Bestuursakkoord is VVD-akkoord'

Het Rijk wil een bestuursakkoord afsluiten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het akkoord gaat onder andere over de Wajong, Jeugdzorg, de sociale werkvoorziening (WSW) en de AWBZ. Het onderwerp stond van de week op de agenda van de raadscommissie ABA (bestuurlijke aangelegenheden). De meeste Helmondse partijen namen nog geen definitief standpunt in. De SP wijst het akkoord af. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

Voorzitter, laten we duidelijk zijn: het bestuursakkoord is over de volle breedte een slecht akkoord, dat kritiek krijgt vanuit alle hoeken. Niet alleen van de SP!

Tot vandaag keurden al 22 gemeenten het akkoord af waaronder: Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen, Heerlen, Oosterhout, Arnhem en Amsterdam en ook provincies: Noord-Holland, Flevoland en Friesland en de FNV bonden.

Het is een "exclusief" VVD-akkoord met gigantische financiële risico's voor gemeenten. Zij worden verantwoordelijk voor het uitvoeren van megabezuinigen op de zorg, arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Mensen die part nog deel hebben aan het ontstaan van de crises worden 'kanslozen' en veroordeeld tot levenslange armoede. Voorzitter dit mag niet gebeuren, mensen willen juist meedoen!!

- KANSLOOS zijn kinderen uit bijstandsgezinnen. Armoede wordt voor hen erfelijk omdat hun bij- of weekendbaan wordt gekort op het totale inkomen van hun ouders.

- KANSLOOS worden werkzoekenden en Wajongers in de toekomst in de WWNV. Tot bijna 10 jaar lang kunnen zij zonder enige kans op een volwaardige baan in het bedrijfsleven worden verplicht tot werken onder het minimumloon.

Dat gemeenten sommige zaken beter kunnen uitvoeren dan de landelijke overheid, daar zijn wij het mee eens!  Maar niet als deze overdracht gepaard gaat met een megabezuiniging op het budget. Ik wijs het college erop dat uitvoering van het collegeprogramma met deze bezuinigingen onmogelijk wordt als:

- de AWBZ begeleiding/ dagbesteding voor mensen met een beperking overgaat naar de WMO en de indicaties voor iedereen aflopen in 2014.

- Gemeenten verantwoordelijk worden voor jeugdreclassering en de zorg en begeleiding aan hun opvoeders.

- Met het vervallen van AWBZ-indicaties voor een aantal maatschappelijke instanties hun bestaansrecht wegvalt en de gemeente verantwoordelijk worden.

Ik noem nog onze grootste zorg; de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW), waarbij 60% van de werplekken binnen de WSW moeten worden afgestoten.

Per saldo is deze gemeente niet gebaat bij berusting. Hoge werkloosheid, een laag gemiddelde gezinsinkomen en een te lange WSW-wachtlijst. Onze gemeente teert op de reservepot en de sociale werkvoorziening heeft geen idee hoe ze mensen moet uitplaatsen. (0,4 tot 1%).

Dit voorzitter, zijn volgens ons voldoende argumenten om het bestuursakkoord af te keuren en het college op te roepen dit ook te doen. Uw afkeuring zou een sociaal signaal zijn naar de Helmonders en aan collega-gemeentes om hiermee te laten zien dat wat de Rijksbezuinigingen betreft de maat vol is!

2011-05-19

U bent hier