h

Helmond tegen bestuursakkoord

7 juni 2011

Helmond tegen bestuursakkoord

Maandagavond 6 juni. De motie van de SP samen met PvdA, Helder Helmond en Trots krijgt steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Helmond is tegen het bestuursakkoord.

De motie wordt besproken op een extra raadsvergadering en krijgt steun van de voltallige oppositie plus van twee leden van de CDA-fractie en van drie leden (D66-2, SDOH-1) van de gezamenlijke fractie van SDOH, D66 en Helmondse Belangen.

De uitspraak van de Helmondse raad komt kort voor het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenetn (VNG). Op het VNG-congres op 8 juni moeten de gemeenten stemmen over het bestuursakkoord.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries is blij met de steun van de gemeenteraad. "Dit asociale bestuursakkoord verdient het om afgewezen te worden." Hieronder zijn bijdrage aan de discussie.

 

 

Voorzitter, het bestuursakkoord is geen akkoord waar wij als gemeente blij mee moeten zijn. Het college staat ook niet bepaald te juichen heb ik de indruk, maar zij oordelen per saldo toch positief. Waar het positieve nieuws in dit bestuursakkoord dan precies staat, is mij niet duidelijk. Dit akkoord heeft namelijk grote gevolgen voor mensen die werken in een sociale werkvoorziening, voor de AWBZ en voor de jeugdzorg. Het wettelijk minimumloon wordt afgeschaft. Er moeten 60.000 banen verdwijnen in de sociale werkvoorzieningen. En kinderen met ouders in de bijstand moeten hun ouders gaan onderhouden.

Ik durf deze maatregelen van dit kabinet rustig asociaal te noemen. Maar ik zie de burgemeester al denken: daar gaan wij als raad niet over, dit is landelijk zo beslist. Dat klopt, maar wij worden als gemeente wel verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering. En daar zit mijn grote zorg in dit bestuursakkoord. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar krijgen 300 mln. minder om deze taken uit te voeren. Zo ook in de sociale werkplaatsen: gemiddeld krijgt een gemeente nu nog 27.000 euro per sociale werkplek, dat wordt 22.000 euro. Een bezuiniging dus van 5.000 euro per werknemer. En er gaat in de zorg 5% bezuinigd worden op de budgetten voor mensen die begeleiding nodig hebben.

Hoe dit soort bezuinigingen kunnen uitpakken, daar hebben we als gemeente natuurlijk al wel de nodige ervaring mee. De WMO ging naar de gemeenten, en voor Helmond betekende dat een terugval in inkomsten, en stevig puzzelen om het geld te vinden, op zijn zachtst gezegd. Ik kan mij herinneren dat toen zowel de raad als het college meerdere malen verontwaardigd was dat Helmond wel verantwoordelijk werd gemaakt voor het beleid, maar vervolgens te weinig geld kreeg. Dat is nu precies wat er weer gaat gebeuren in de jeugdzorg en in de sociale werkplaatsen.

Ik was dan ook verbaasd dat het college toch van plan is steun te geven aan het bereikte onderhandelresultaat. Ze willen zeker verbeteringen steunen, maar als die er niet komen, staat de handtekening van Helmond toch onder het bestuursakkoord. Inclusief dus deze voor onze gemeente nadelige maatregelen. Het college redeneert: beter iets dan niets. Maar zet zichzelf wel in een heel zwakke positie: we willen eigenlijk meer, maar zullen altijd ja zeggen. Dat is hetzelfde als vooraf tegen een autoverkoper zeggen dat je de prijs toch wel gaat betalen, maar dan alsnog probeert om er een nieuwe autoradio en mooie velgen bij te krijgen. Geen ijzersterke manier van onderhandelen dus! Ik hoop dat de leden van dit college niet snel een nieuwe auto nodig hebben.

Natuurlijk zou de regering, als de gemeenten niet instemmen, alles vast kunnen leggen in wetgeving en het op die manier op kunnen dringen aan gemeenten. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Ze hebben immers die gemeenten nodig bij de uitvoering van het beleid.

Daarom is het belangrijk dat de gemeenten nu laten weten hoe zij denken over de plannen van het kabinet. Wij weten als gemeente het beste wat de gevolgen zijn van deze bezuinigingen, omdat wij er als gemeente dicht bovenop zitten. En wij moeten aan de bel trekken als wij zien dat dit in de gemeente tot problemen gaat leiden. Het is dus zeker niet zo dat wij lijdzaam toe moeten zien.
Vandaar dat de SP, samen met PvdA, Helder Helmond en Trots, en met steun van GroenLinks, de positie van dit college op de jaarvergadering van de VNG willen versterken met de volgende motie:

- motie

2011-06-07

U bent hier