h

Wijkbureaus politie worden gesloten

14 juli 2011

Wijkbureaus politie worden gesloten

Het politiebureau Helmond Oost aan de Deltaweg is afgelopen weekend gesloten. Later dit jaar wordt ook het politiebureau Helmond West aan de Steenovenweg definitief gesloten.

Het onderwerp speelde al vorig jaar. In november legde de SP-fractie een motie voor aan de gemeenteraad. Toen ging het over de beperking van de openingstijden van de wijkpolitiebureaus. Sluiting was een optie, maar nog niet aan de orde. Vorige maand kwam onverwacht het bericht dat overgegaan zou worden tot sluiting van de wijkbureaus.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries heeft moeite met deze gang van zaken. "In het debat vorig jaar in de gemeente-raad is toegezegd dat er eerst overleg zou zijn en dat er aanloop-punten in de wijk zouden komen." Reden voor de SP'er om met schrif-telijke vragen te komen. Uit de ant-woorden blijkt dat ook B en W niet van tevoren op de hoogte was gebracht. Formeel is het besluit "een verantwoordelijkheid van de korpschef," antwoordt het college. Het college is niet bang dat door de sluiting mensen minder aangifte zullen doen. "De inschatting is dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de aangiftebereidheid. De nieuwe opties, aangifte op afspraak en aangifte doen via internet, kunnen zelfs naar de toekomst toe positieve effecten hebben." Wel vraagt B en W aan de politie om onderzoek te doen naar de aangiftebereidheid.

De buurtbrigadier speelt een cruciale rol. "Zij zijn op dagbasis in de wijk, op straat en bedienen zich in snel toenemende mate van moderne communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld Twitter. Er komen in de wijken geen "politiesteunpunten" terug, wel is de wijk dé uitvalsbasis voor de buurtbrigadier, daar is hij herkenbaar aanwezig en legt hij contact en maakt hij afspraken met burgers", aldus het college.

- antwoord B en W (pdf-bestand)

2011-07-14

U bent hier