h

Uitstel voor besluit wijkhuizen

11 augustus 2011

Uitstel voor besluit wijkhuizen

Het plan om negen wijkaccommodaties (wijk- en jongerencentra) te sluiten komt niet op 6 september maar op 4 oktober in de gemeenteraad. De voorbereidende commissievergadering is op 26 september. Ook op 22 augustus staat de kwestie op de agenda maar dan om de commissie "breed te informeren".

- brief namens het presidium (pdf-bestand)
- SP vraagt uitstel besluit wijkhuizen

2011-08-11

U bent hier