h

Sluiting wijkhuizen: schade beperkt, maar onzekere toekomst voor jongerencentra

5 oktober 2011

Sluiting wijkhuizen: schade beperkt, maar onzekere toekomst voor jongerencentra

Pal voor de zomervakantie lanceerde CDA-wethouder Margreet de Leeuw het voorstel om negen wijkaccommodaties te sluiten. Onder druk van het protest en de vele boze reacties krabbelde de wethouder al gauw terug. Gisteren hakte de gemeenteraad de knoop door. Uitkomst: de schade is beperkt, maar voor twee jongerencentra blijft de toekomst onzeker.

Het voorstel van de wethouder viel bepaald niet in goede aarde. De instellingen voelden zich overvallen en dat ook nog midden in de vakantie. De SP belegde een spoedoverleg met vertegenwoordigers van de instellingen. Conclusie: er moet tenminste uitstel komen. Dat kwam er ook. Niet lang daarna wijzigde de wethouder haar voorstel. Het Tienerhuis, de Zonnesteen en de Kamenij hoefden niet langer gesloten te worden.

Een stap vooruit, deze tussentijdse aanpassing van het voorstel, maar nog niet genoeg. Beter is om het hele plan van tafel te halen. Voor een beperkte bezuiniging van 150 duizend euro wordt veel te veel op zijn kop gezet. Aldus de conclusie van de SP na gesprekken met vertegenwoordigers van de wijkhuizen en de jongerencentra.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de collegepartijen niet verder wilden gaan dan het gewijzigde voorstel. Er werd vastgehouden aan sluiting van de jongerencentra het Badhuis en Jovic en aan het voorstel om het wijkgebouw Bloemenbuurt niet meer in te zetten voor de verenigingen. Maar waar kunnen de gebruikers dan terecht? Dat moet eerst duidelijk zijn voordat je zoân besluit neemt, vond SP-raadslid Nathalie van der Zanden die - mede namens de oppositie - hierover een motie indiende. De motie werd echter verworpen door de collegepartijen. De collegepartijen hebben een meerderheid in de raad.

- overzicht plannen voor de accommodaties

2011-10-05

U bent hier