h

Brandweerpost Brandevoort sluiten?

8 november 2011

Brandweerpost Brandevoort sluiten?

Na sluiting van de filialen van de bieb, een aantal wijk- en jongerencentra en politiebureaus, heeft het college een nieuw slachtoffer gevonden: brandweerpost Brandevoort. De bedoeling is sluiting per 1 juli 2012.

Volgens het college is er 'objectief gezien geen bestaansgrond meer voor de brandweerpost Brandevoort.' Dit doordat de verkeersdoorstroming verbeterd is, er in Geldrop-Mierlo op dit moment een nieuwe kazerne gebouwd wordt en er steeds meer aan preventie wordt gedaan. Het besluit 'zal de veiligheid in de wijken Brandevoort, Stiphout en Mierlo-Hout niet in gevaar brengen.' Aldus de burgemeester in een toelichting op het voorgenomen besluit.

De SP zet grote vraagtekens bij dit voornemen.

Op de eerste plaats wordt er erg makkelijk vanuit gegaan dat de brandweerpost in Brandevoort nauwelijks toegevoegde waarde heeft. Het gebied wat binnen 8 minuten (de wettelijke opkomsttijd) bereikt kan worden vanuit de post Brandevoort, heeft zoveel overlap met het bereik vanuit andere posten dat Brandevoort niet nodig is, redeneert het college. Maar deze redenering schiet tekort omdat alleen gekeken wordt naar uitrukken bij brand. De brandweer is echter bij steeds meer incidenten betrokken: zij wordt ingezet bij ongelukken, assisteert de politie en ambulance, en rukt mee uit bij reanimatiemeldingen, om zo snel mogelijk professionele hulp ter plaatse te krijgen. Dat is allemaal niet meegenomen.

Op de tweede plaats wordt geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. De brandweerpost is niet alleen gebouwd om gaten in de dekking in Stiphout en Mierlo-Hout te vullen, maar ook om de groei van Brandevoort op te kunnen vangen.

Op de derde plaats zal de nieuwe brandweerpost in Geldrop-Mierlo geen verandering brengen aan de opkomsttijd in Stiphout en een deel van Brandevoort. De opkomsttijd zal daar opgerekt moeten worden van 8 naar 10 minuten. Het college noemt dit 'verdedigbaar', maar de wet laat dat slechts bij uitzondering toe. Niet zonder reden: hoe eerder de brandweer ter plaatse is, des te groter de kans dat er nog levensreddend opgetreden kan worden. 'Elke seconde telt'!

Op de vierde plaats is de belofte dat de vrijwilligers ergens anders ondergebracht zullen worden, een loze. De vrijwilligers hebben zelf aangegeven dat ze weinig tot geen kans zien dat ze herplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld in de nieuwe brandweerpost Geldrop-Mierlo. Daar kunnen niet eens alle gegadigden uit Geldrop-Mierlo zelf terecht.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries: 'Gelukkig heeft de raad het laatste woord. Zij kunnen dit besluit nog tegenhouden. Helmond wordt niet veiliger door dit besluit. Wat de SP betreft draaien we die bezuiniging op de brandweer terug. Het sluiten van een brandweerpost, die nog geen 6 jaar oud is, is kapitaalsvernietiging. En dan heb ik het nog niet eens over de vrijwilligers, die zich jaren met hart en ziel hebben ingezet en de post mee hebben opgebouwd. Dat zou dan allemaal in één klap weg zijn. Doodzonde!'

2011-11-08

U bent hier