h

Brandweerpost Brandevoort - vervolg

23 november 2011

Brandweerpost Brandevoort - vervolg

Afgelopen maandag sprak de raadscommissie over de brandweerpost op Brandevoort. Op de agenda het voorstel om de brandweerpost te sluiten. Wat vond SP-fractievoorzitter Erik de Vries van de vergadering? Hieronder zijn relaas.

Het voorstel roept een hoop vraagtekens op. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de wijken door de sluiting? Op welke plekken zal de brandweer de wettelijke opkomsttijd van 8 minuten niet meer halen? Kan de kazerne wel zo makkelijk verkocht worden? Welke financiële risicoâs kleven daar aan? Kan het personeel behouden blijven? Is het acceptabel dat de veiligheid iets achteruit gaat? Ofwel: een kritische raad, zo leek het in het begin.
De burgemeester gaf eerst aan dat als het aan hem lag, hij de post ook helemaal niet wil sluiten. Maar de raad heeft hem een bezuiniging opgelegd, en waar moet hij het dan in de portefeuille veiligheid zoeken? Minder stadswachten? Daarop heb ik aangegeven dat als de burgemeester van oordeel is dat hij moet kiezen uit twee slechte opties, hij terug kan komen naar de raad met de boodschap dat de bezuiniging niet haalbaar is. Dan is het aan de raad om te kijken of misschien niet in een ander programma bezuinigd moet gaan worden. Maar dan stelt de burgemeester dat ook al zou de bezuiniging er niet zijn, hij het nog steeds verantwoord vind om de post te sluiten. Deze draagt namelijk nauwelijks iets bij: de meeste plekken kunnen gehaald worden vanuit het centrum, en straks de nieuwe kazerne in Mierlo.
Dat roept meteen de vraag op: waarom hebben we hem dan gebouwd? Antwoord: dat hadden we, met de kennis van nu, misschien ook beter anders kunnen doen. Overigens is de opmerking dat de veiligheid gewaarborgd blijft, in strijd met het stuk zelf: daar staat in dat sommige delen van Mierlo en Stiphout wel degelijk later bereikt zullen worden (10 i.p.v. 8 minuten). Maar daarop stelt de burgemeester weer dat hij daarmee nog steeds binnen de landelijke normen blijft. Dat klopt, als je de letter van de wet leest. De brandweer mag een bepaald percentage afwijken van de norm, mits onderbouwd. Dat gebeurd vervolgens weer niet in het stuk.
Het werd een heel gesteggel over de uitleg van de wet. De afwijking van de norm is er immers om te voorkomen dat voor een boerderij, ergens ver in het buitengebied, een aparte kazerne gebouwd moet worden. Maar de afwijkingsmogelijkheid is er in mijn ogen niet om dan maar slechtere brandweerzorg te accepteren.
Er lijkt zich nu een meerderheid af te tekenen (lees: coalitie) die in kan stemmen met het voorstel. Vreemd: de VVD vond het een vaag stuk, wat door antwoorden van de burgemeester alleen maar vager is geworden, maar met de toezegging van de burgemeester dat hij garandeert dat personeel herplaatst kan worden, is voor hen de kous af. En voor SDOH-D66-HB is het nodig dat de veiligheidsregio toestemming geeft voor deze sluiting, en haar handtekening plaatst onder een verklaring dat de veiligheid van de inwoners van Helmond hier niet onder te leiden heeft. Een loze verklaring, omdat men inderdaad binnen de afwijkingsnorm zal blijven. Dat zegt niets over het feit dat we er wel degelijk op achteruit zullen gaan qua veiligheid. Zeker als je de onzekerheden in de toekomst meeneemt. Brandevoort moet nog verder afgebouwd worden. De verkeersdoorstroming kan dan nu wel goed zijn op de Traverse, maar het autogebruik neemt nog steeds toe. Hoe zit dat over een paar jaar? Moeten we dan niet alsnog een post bouwen, omdat de brandweer niet meer op tijd kan komen?
Daarom vind ik het een voorbarige bezuiniging. Je gooit nu alle investeringen, kennis en ervaring weg. Wacht liever een paar jaar af, om dan te kijken of een bezuiniging mogelijk is. Vrijwilligers hebben aangegeven niet te willen verhuizen naar centrum of Mierlo (waar simpelweg geen plaats is). Zij zijn dan verloren voor de brandweer. Op hen is flink geïnvesteerd (opleiding, etc.). Ook dat geld zijn we dan dus kwijt.

2011-11-23

U bent hier