h

"Zorggeld moet zorggeld blijven"

18 november 2011

"Zorggeld moet zorggeld blijven"

Het kabinet is van plan om zorgtaken vanuit de AWBZ over te hevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het geld komt dan bij de gemeenten. De Tweede Kamer heeft het voorstel van de SP overgenomen dat het geld geoormerkt moet worden; de gemeente kan het dan niet gebruiken voor lantaarnpalen of prestigeprojecten. Maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat ze hier tegen is, omdat het de lokale invulling van beleid zou belemmeren. SP-raadslid Nathalie van der Zanden is bezorgd over deze opstelling.

"Zorggeld moet zorggeld blijven", vindt ze. Het SP-raadslid wil een reactie van het college.

Update: het antwoord (pdf-bestand) van het college.

2011-11-18

U bent hier