h

Kappen BZOB-bos? Geen goed plan!

16 december 2011

Kappen BZOB-bos? Geen goed plan!

Het BZOB-bos bij Brouwhuis moet volgens het college van B en W toch gekapt worden om plaats te maken voor een nieuw bedrijventerrein. Dat is verrassend. Immers twee jaar geleden gaf de gemeenteraad unaniem aan dat het BZOB-bos juist behouden moet worden. SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Wij zien geen enkele reden om op dit standpunt terug te komen. Er liggen geen nieuwe feiten op tafel, een 180 graden-draai van de raad is niet uit te leggen. Wat de SP betreft blijft dit bos dus gewoon behouden!"

Wethouder Stienen (CDA) gaf dinsdag uitleg: "Twee jaar geleden verkoos de raad Diesdonk boven het BZOB-bos als locatie voor nieuw bedrijventerrein. De provincie heeft echter Diesdonk als locatie laten vallen. Ik sta met lege handen als we nu niet alsnog kiezen voor het BZOB-bos."

De Vries: "Dat is vreemd van de wethouder. Regionaal is afgesproken om samen op te trekken als het gaat om nieuwe bedrijventerreinen. Er zijn alternatieven voorhanden: Bemmel IV bij Beek en Donk bijvoorbeeld. Tijdens de commissievergadering bleek ook nog eens dat Laarbeek openstaat voor Bemmel V en VI, waarmee een groot deel van de regionale behoefte aan nieuw bedrijventerrein opgevangen zou kunnen worden. Hoezo staat hij dan met lege handen?"

Een van de argumenten die het college gebruikt is dat "Bemmel relatief ver van Helmond is gelegen en het dus beperkt zal bijdragen aan de Helmondse werkgelegenheid". De Vries: "Dit is flauwekul. Het ligt voor grote delen van Helmond net zo ver weg als het BZOB-bos. Daarnaast werkt meer dan de helft van de Helmondse beroepsbevolking buiten Helmond. Een beetje reizen is niet te voorkomen. We kunnen niet langs elk huis een fabriek neerzetten."

Daarnaast zijn er voldoende redenen om het BZOB-bos te behouden. Op de eerste plaats ligt het bos in de Ecologische Hoofdstructuur. Dat is een vergaande beschermde status. Deze is niet heilig, maar op het moment dat er bouwactiviteiten in dit gebied plaatsvinden, moet de natuur elders gecompenseerd worden. De Vries: "Uit een rapport van de provincie blijkt dat dit wel eens rond de 30 miljoen zal gaan kosten. Dat geld heeft de gemeente helemaal niet. Daar komt bij dat nog niet duidelijk is waar dat groen dan terug komt. Als dat aan de andere kant van Helmond is, wat hebben de inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg daar dan aan?"

Op de tweede plaats is er in 2001 een intentie-overeenkomst getekend tussen enkele bewoners van Brouwhuis en het toenmalige college van B en W. Kern van deze overeenkomst is dat de Brouwhuisse Heide, en daarmee dus het BZOB-bos, in stand blijft. De Vries: "Natuurlijk kun je zoiets nooit tot in de eeuwigheid vastleggen, maar een dergelijke overeenkomst, met handtekeningen en al, heeft toch een bepaalde juridische waarde. Je kunt je dus afvragen of de opstelling van de wethouder stand houdt voor de rechter."

Op de derde plaats is het de vraag of nieuw bedrijventerrein uberhaupt wel nodig is. Er is behoorlijk wat leegstand op de bestaande terreinen. Op dit moment krimpt de economie weer en zijn bedrijven vooral bezig overeind te blijven. Groeien zit er in veel gevallen niet in. Het argument dat nieuwe bedrijventerreinen werkgelegenheid creëren, wordt er te pas en te onpas met de haren bij gesleurd. Vaak gaat het om verplaatsing van bedrijven van oude bedrijventerreinen naar nieuwe. Per saldo levert dat nauwelijks winst aan banen op.

De Vries: "Al met al zou het een zeer onverstandig besluit zou zijn om over te gaan op de kap van het BZOB-bos. Helmond loopt tegen de grenzen van haar buitengebied aan. We moeten zuinig zijn met onze natuur. Wat weg is, komt nooit meer terug. Het is veel te duur om bebouwd gebied weer te veranderen in natuur. Laten we liever naar andere oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld het opknappen van de bestaande bedrijventerreinen en het aanpakken van de leegstand daar. Of slimmer omgaan met de ruimte die we al hebben, bijvoorbeeld door meer de hoogte in te gaan. Dan sla je drie vliegen in één klap: je biedt bedrijven alle ruimte, geeft werkgelegenheid een impuls en behoud je de mooie gebieden die Helmond nu nog rijk is!"

Op 10 januari zal de gemeenteraad een besluit nemen.

2011-12-16

U bent hier