h

Toch sluiting brandweerpost Brandevoort, tenzij

7 december 2011

Toch sluiting brandweerpost Brandevoort, tenzij

Na een redelijk chaotisch overleg over de voorgenomen sluiting van brandweerpost Brandevoort, heeft de raad, met uitzondering van de SP, ingestemd met deze sluiting. Wel is het voorstel van het college aangepast. Als namelijk uit onderzoek van de minister van Veiligheid en Justitie blijkt dat sluiting van deze post de veiligheid van de stad in gevaar brengt, dan gaat de raad opnieuw naar het voorstel kijken. De resultaten van dit onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

Aan het begin van de vergadering leek het er nog op dat sluiting voorlopig van de baan was. De coalitie, bestaande uit SDOH-D66-HB, VVD en het CDA, hadden een motie aangekondigd omdat zij het te vroeg vonden om een besluit te nemen over de sluiting. Dit omdat de minister in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk had gemaakt dat de opkomsttijden (de tijd die een brandweerwagen nodig heeft om bij een melding te komen) volgens de wet niet zomaar opgerekt mogen worden. Dat is wel wat in Helmond gaat gebeuren op het moment dat de post op Brandevoort sluit. Voor delen van Mierlo-Hout en Stiphout betekent dit dat de brandweer er niet meer binnen 8 minuten is (de wettelijke norm), maar 10 minuten.

Vanuit verschillende kanten werd de raad gewezen op deze gevolgen van de sluiting. De brandweervrijwilligers van de post stuurden een √Ębrandbrief√Ę en ook de Vakvereniging Brandweervrijwilligers uitten hun zorgen in een brief aan het college en de raad. Dat was ook de reden dat bijna alle fracties aangaven dat zij de motie zouden steunen. Na een pleidooi van de burgemeester dat de veiligheid van de inwoners van Helmond niet in gevaar zou komen, veranderden SDOH-D66-HB, VVD en het CDA van standpunt. De post mag sluiten, tenzij uit het onderzoek van de minister blijkt dat de veiligheid in het geding komt. Dit werd door hen vastgelegd in een amendement op het voorstel van het college.

SP fractievoorzitter Erik de Vries: "Een forse draai van deze partijen. Eerst zeiden zij over sluiting 'nee, tenzij' en plots werd het 'ja, tenzij'. Terwijl dezelfde feiten nog steeds op tafel liggen: het plan betekent een verslechtering van de brandweerzorg in Helmond, wat er ook uit het onderzoek van de minister zal komen. In Helmond komt de brandweer nu in ongeveer 4% van de uitrukken te laat. Dat wordt door sluiting van deze post 8%. Een verdubbeling dus! En dan hebben we het alleen nog over de situatie van nu. Als straks Brandevoort verder volgebouwd, of het verkeer in Helmond drukker wordt, zouden deze percentages nog wel eens verder op kunnen lopen. Vandaar dat de SP dit voorstel tijdens de behandeling onwettig, onzorgvuldig en onverstandig heeft genoemd."

Toen duidelijk werd dat de motie, die aangekondigd was in de krant en die daardoor de brandweervrijwilligers en de inwoners van Helmond weer een sprankje hoop gaf, niet ingediend zou worden door de opstellers, besloten SP en PvdA de motie dan maar zelf in te dienen. Met de letterlijke tekst zoals die door de coalitiepartijen was bedacht. De motie werd gesteund door de SP, PvdA, GroenLinks, Helder Helmond en Helmond Aktief, wat net niet genoeg was voor een meerderheid. Trots en de coalitiepartijen SDOH-D66-HB, VVD en CDA stemden tegen. Zij stemden dus tegen hun eigen voorstel. Vervolgens stemden alle partijen in met het aangepaste voorstel, met uitzondering van de SP.

De Vries: "Deze gang van zaken is nauwelijks uit te leggen aan de toehoorder. Eerst met veel bombarie in de krant uitstel van sluiting aankondigen, dat in de raad weer terugnemen en vervolgens tegen de eigen motie stemmen. Begrijpelijk dat de aanwezige brandweervrijwilligers en inwoners teleurgesteld de publieke tribune verlieten."

motie van de oppositie (link)

2011-12-07

U bent hier