h

Aanpak voortijdige schooluitval

6 januari 2012

Aanpak voortijdige schooluitval

Mostafa Jahfel van de Stichting Ambachtscarrousel runt een succesvol drop-out project. Hij helpt jongeren met gedragsproblemen. Maar zijn kennis en kunde dreigen verloren te gaan. SP-raadslid Nathalie van der Zanden stelt de kwestie aan de orde in het vragenuurtje van de komende raadsvergadering dinsdag 10 januari.

Geacht college,

Voortijdig schooluitval is een van de grootste problemen binnen het onderwijs.

Landelijk neemt het aantal voortijdige schoolverlaters geleidelijk af. Helaas geldt dit niet voor onze regio Zuidoost Brabant. Hier stijgt het aantal uitvallers sinds het schooljaar 2009/ 2010 zelfs weer. Het aantal uitvallers beneden de 18 jaar behoort in onze regio tot de hoogste van het land waarbij enkel Limburg en Amsterdam ons voorgaan.

Het is erg tegenstrijdig dat de groep jongeren die geen aansluiting meer vindt bij het onderwijs of arbeidsmarkt zo groot is in een regio als Brainport dat zegt zoveel mogelijkheden te bieden voor jongeren, studenten of ondernemers.

Op hoog niveau heeft de landelijke overheid geprobeerd om gemeenten zoveel mogelijk samen te laten werken met het onderwijs om de uitval tegen te gaan. Maar 5 jaar inspanning heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. De achterliggende problemen zijn ingewikkeld en zijn daarom vaak niet onder te brengen in de reguliere trajecten. Meer op maat gesneden individuele projecten laten gelukkig zien dat succes wel degelijk mogelijk is.

Het gaat hierbij om een beproefde aanpak waarbij de jongeren aangezet worden om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen toekomst en hierin ook zelf stappen te ondernemen. Deze aanpak is in 75% van de gevallen succesvol gebleken.

De aanpak die Mostafa Jahfel van Stichting Ambachtscarrousel al sinds 2007 in Helmond toepast is succesvol vanwege zijn jarenlange ervaring binnen het onderwijs en zijn persoonlijke begeleiding waarbij ook de ouders betrokken worden. Een aanpak die aansluit bij de visie die dit college heeft op het gebied van zelfredzaamheid, betrokkenheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

De afgelopen periode hebben een aantal vakwethouders ieder afzonderlijk gereageerd op berichtgevingen in de media. Wij vinden dit jammer omdat de zo noodzakelijke en gevraagde samenwerking op verschillende beleidsterreinen uitblijft en hierdoor het gewenste resultaat en kostenbesparing niet wordt gerealiseerd.

Daarom hebben wij aan het college de volgende vragen:

- bent u het met ons eens dat de werkwijze/ aanpak zoals die van St. Ambachtscarrousel succesvol is ten behoeve van de specifieke doelgroep potentiƫle drop-outs?
- kunt u verklaren waardoor de kostenstijging wordt veroorzaakt als de aanpak van St. Ambachtscarrousel in 2012 op dezelfde wijze als voorheen wordt voortgezet?
- bent u bereid om in samenwerking tussen gemeente en andere partners te onderzoeken of de aanpak zoals die van Stichting Ambachtscarrousel kan worden geĆÆmplementeerd ten einde de resultaten op het gebied van Jeugdbeleid, Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid te verbeteren?
- bent u bereid om het huidige beleid aan te passen als uit dit onderzoek blijkt dat de te realiseren doelstellingen hierdoor beter bereikbaar zijn?

Meer achtergrondinformatie (pdf-bestand)

2012-01-06

U bent hier