h

Gebroken belofte: toch kap BZOB-bos

11 januari 2012

Gebroken belofte: toch kap BZOB-bos

In 2010 was de gemeenteraad van Helmond het nog unaniem met elkaar eens: het BZOB-bos bij Brouwhuis mag niet gekapt worden voor de komst van nieuw bedrijventerrein. Nu, slechts een jaar later, stemt een meerderheid van de raad (CDA, VVD, SDOH-D66-HB, Helmond Aktief en 1 lid van Helder Helmond) er alsnog mee in.

SP-fractievoorzitter Erik de Vries: "Dat is een forse draai van deze partijen. Zoveel nieuwe informatie is er in dat jaar helemaal niet bijgekomen. Sterker nog: het is in deze economische tijd juist eerder de vraag of de ambitie die Helmond op dit vlak heeft, nog wel realistisch is. Ik vind dit dan ook niet uit te leggen aan de inwoners van Helmond, die dachten dat het BZOB-bos gespaard zou blijven."

De voorstanders van kap voerden tijdens de raadsvergadering onder meer het argument werkgelegenheid aan. Daar moet Helmond toch geen nee tegen zeggen? Erik de Vries: "Natuurlijk niet, maar het is maar de vraag of de werkgelegenheid wel toe gaat nemen door dit besluit. Tal van onderzoeken tonen aan dat met de komst van nieuw industriegebied, de werkgelegenheid nauwelijks groeit. Dat komt doordat het vaak al bestaande bedrijven zijn die verhuizen naar een nieuwe locatie. Per saldo levert dat nauwelijks nieuwe banen op, het is verplaatsing van banen." Geconfronteerd met deze informatie weigerde de VVD zelfs antwoord te geven op vragen van de SP. De Vries: "Ik kan daarom niet anders concluderen dan dat men dit gewoon door wil drukken, of het nu zin heeft of niet. Ze willen gewoon niet zien dat de tijden veranderd zijn en dat we als raad na moeten denken over andere oplossingen."

Want die zijn er volgens de SP'er genoeg. "Er is nog een behoorlijke leegstand op de bestaande bedrijventerreinen. En er is ook nog veel mogelijk op die terreinen. Zo zou je meer de hoogte in kunnen gaan, waardoor je veel minder ruimte nodig hebt. Of zou je kunnen kijken naar een nieuwe indeling van deze bestaande ruimte. Daar valt nog veel aan efficiency te halen. Dat zou allemaal eerst grondig bekeken en uitgewerkt moeten worden, voor je overgaat op het uitgeven van nieuw bedrijventerrein. Want het is maar de vraag of de gewenste revitalisering, zoals dit dan zo mooi genoemd wordt, van de grond komt, als je verderop makkelijk aan een nieuwe kavel kunt komen."

De partijen die hun standpunt wijzigden, hebben het voorstel van het college nog wel iets aangepast. Zo blijft er op Varenschut een gebied van ongeveer 3 hectare bespaard, vanwege de unieke natuur die zich daar bevind. En willen ze dat er meer werk wordt gemaakt van de revitalisering en betere benutting van de bestaande terreinen. De Vries: "Mooie woorden op papier, maar wat komt er in de praktijk van terecht? Gaat de gemeente bedrijven dwingen hun ruimtes beter te benutten, of zwichten ze opnieuw onder het mom van werkgelegenheid? Daarnaast: hoe ze het ook op papier zetten, feit is dat het BZOB-bos straks aangewezen is als nieuw bedrijventerrein en dus op termijn zal verdwijnen. En daarmee verdwijnt weer een stuk natuur in het buitengebied van Helmond, waar we al zo weinig van over hebben."

Uiteindelijk werd het voorstel van het college overgenomen door 22 raadsleden, 14 stemden tegen: SP, PvdA, GroenLinks, Trots en twee leden van Helder Helmond.

2012-01-11

U bent hier