h

Besluit sloop Speelhuis te snel

16 februari 2012

Besluit sloop Speelhuis te snel

Wethouder Van den Heuvel liep te hard van stapel met het besluit tot sloop van 't Speelhuis. Na het verlies van het theater is de democratie in Helmond gelukkig overeind gebleven.


door SP-fractievoorzitter Erik de Vries


De emoties liepen hoog op in de gemeenteraad van Helmond toen wethouder Jan van den Heuvel bekendmaakte 't Speelhuis te willen slopen. Terecht, we hebben het niet over sloop van een keet ergens achteraf, maar over een gebouw dat al vijfendertig jaar beeldbepalend is voor Helmond.

Een besluit tot sloop kun je dus niet licht nemen. En toch is dat precies wat Van den Heuvel (D66) probeerde te doen. Het besluit was door hem al genomen: "sloop Speelhuis is onvermijdelijk".

De raad werd dinsdagavond verteld dat de wethouder een sloopvergunning gaat aanvragen.

Dat viel mij als raadslid koud op het dak. De raad had duidelijk met de wethouder afgesproken om samen op te trekken en samen eventuele besluiten te nemen. Dan past het niet om dit besluit even mede te delen. Daarmee wordt de gemeenteraad in feite buitenspel gezet. Terwijl de verschillende fracties nog niet eens duidelijk hebben kunnen maken aan het college wat ze precies willen met de restanten van 't Speelhuis. En terwijl de raad nog niet eens alle rapporten in heeft kunnen zien, die sloop zouden rechtvaardigen.

Een besluit over sloop is, als puntje bij paaltje komt, de bevoegdheid van het college. B en W hoeven dus geen toestemming te vragen aan de raad. Maar het zou zeer onverstandig zijn de raad niet bij het besluit te betrekken.

Sloop ligt gevoelig, ook in de stad, en over een eventueel besluit hiertoe moet in alle openbaarheid gedebatteerd kunnen worden. Er moeten argumenten gewisseld kunnen worden, zodat duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn en welke keuzes daarin gemaakt worden. De uitkomst van zo'n debat zou nog steeds sloop kunnen zijn. Maar dan heeft de raad, nog steeds het hoogste orgaan in de gemeente, wel haar bijdrage kunnen leveren. De raad moet zich niet op deze manier laten passeren door de wethouder.

Gelukkig heeft de wethouder dit uiteindelijk zelf ook ingezien. In een brief aan de raad laat hij weten voorlopig af te zien van het aanvragen van een sloopvergunning tot de raad zich er op 6 maart over heeft kunnen uitspreken.

Door de brand was Helmond 't Speelhuis al afgenomen, de democratie is gelukkig gespaard gebleven. De manier waarop dit gegaan is, verdient echter geen schoonheidsprijs en dat valt deze wethouÂder aan te rekenen.

Dit opiniestuk verscheen op 16 februari 2012 in het Eindhovens Dagblad.

- Raadsinfobrief

2012-02-16

U bent hier