h

Raad akkoord met sloop Speelhuis

7 maart 2012

Raad akkoord met sloop Speelhuis

Met 33 stemmen voor en drie tegen heeft de Helmondse raad ingestemd met sloop van het Speelhuis. De drie tegenstemmen zijn afkomstig van Helder Helmond, alle andere partijen stemden vóór. Hieronder de toelichting van SP-fractievoorzitter Erik de Vries in de gemeenteraad.

"Voorzitter, de raad staat op het punt een moeilijk besluit te nemen. Wie kan immers zonder pijn in zijn hart besluiten om het Speelhuis te slopen? Dat markante gebouw, dat de afgelopen decennia mede het beeld van Helmond heeft bepaald. Waar iedereen herinneringen aan heeft. En waar Helmond een in Nederland unieke zaal had.

Toch moet mijn fractie na het inzien van alle stukken concluderen dat behoud van wat er nu nog staat, eigenlijk geen reële optie meer is. Ook al zouden we het zo graag anders zien. Maar met sloop nemen wij geen afscheid van het Speelhuis. De paalwoningen blijven behouden en er komt een lege plek waar iets nieuws gebouwd kan worden. Wat ons betreft gaat de wethouder nu aan de slag met een nieuwe invulling van het Speelhuisplein. Ik roep hem op het signaal dat hij gekregen heeft van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie, voor herbouw van een theater op de huidige locatie, serieus mee te nemen in het zoeken naar die nieuwe invulling. Dat moet in ieder geval een van de opties zijn die verder uitgewerkt worden.

Voorzitter, verder moet het mij van het hart dat ik mij bijzonder gestoord heb aan de manier waarop de wethouder tot nu toe met dit dossier is omgegaan. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, waarvan acte, maar ik hoop dat daarmee ook het besef bij de wethouder is doorgedrongen dat de raad de nadrukkelijke wens heeft bij dit dossier betrokken te worden. En dat is meer dan informeren alleen. Het is wat ons betreft namelijk niet de eerste keer dat de wethouder slordig gehandeld heeft richting de raad. Ook bij de discussie over de toekomst van de bibliotheken heeft hij weinig gedaan om de raad op de hoogte te houden en ook dat leidde tot felle discussies. Daarmee ging het eigenlijk niet meer over de inhoud van de voorstellen. Dat is te betreuren, maar vooral te voorkomen als de wethouder de raad op tijd betrekt, en de mening van de raad serieus neemt in de uitwerking van de voorstellen. Ik concludeer maar dat de wethouder in dit dossier een inschattingsfout heeft gemaakt. Dat hij zelf al anderhalve maand in het dossier zat, en alle nodige informatie al af had kunnen wegen, terwijl hij niet besefte dat de raad zo ver nog niet was. En dat hij dus te ver voor de troepen vooruit liep toen hij aankondigde dat het Speelhuis gesloopt moest worden. Ik concludeer dat ten gunste van de wethouder, want als hij van plan is op dezelfde manier verder te gaan, dan heeft mijn fractie niet langer het vertrouwen dat deze wethouder dit dossier tot een goed einde kan brengen. Ik hoor dan ook graag van de wethouder of hij deze conclusie deelt."

Aanvulling: wethouder Jan van den Heuvel bood nogmaals excuses aan en beloofde beterschap. Een motie van afkeuring werd verworpen: zes stemmen vóór, 30 stemmen tegen.

2012-03-07

U bent hier