h

Meedenken over extra miljoenenbezuinigingen? (Update)

14 april 2012

Meedenken over extra miljoenenbezuinigingen? (Update)

De gemeenteraad van Helmond moet een commissie in het leven roepen die zich gaat buigen over de bezuinigingen die op de gemeente afkomen. Althans, dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders in Helmond. De SP is kritisch.

Fractievoorzitter Erik de Vries: "De SP is altijd bereid om mee te denken, maar welke ruimte krijgt deze commissie straks? Zijn de coalitiepartijen bereid om het coalitieakkoord open te breken? Als dat namelijk allemaal overeind blijft, heeft het weinig zin om mee te denken. Voorstellen van de SP of andere oppositiepartijen zullen dan nooit op een meerderheid kunnen rekenen."

Met deze insteek ging de SP dinsdagavond in de gemeenteraad de discussie aan. Op de vraag van de SP of ook de coalitiepartijen bereid zijn het coalitieakkoord kritisch te bekijken, gaf Berrie Smits namens SDOH-D66-HB in ieder geval een duidelijk antwoord: "Er zijn voor ons geen heilige huisjes". Hij gaf verder aan dat de oppositie er juist baat bij heeft. In zo'n commissie zit per fractie één afgevaardigde. De oppositie is in zoân commissie dus in de meerderheid. De Vries: "Dat klinkt leuk, maar zo'n commissie neemt zelf uiteindelijk geen besluiten. Dat kan alleen de gemeenteraad doen. En daar heeft de coalitie een meerderheid en het in principe altijd voor het zeggen. Zij kunnen dan alsnog het plan verwerpen, of aanpassen naar hun wensen. Het eindresultaat van de commissie is dus altijd onzeker."

Namens het college gaf de burgemeester aan dat de adviezen van de commissie door het college zeer serieus bekeken zullen worden. Deze adviezen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting voor 2013. Dat gebeurt in het najaar. Daarnaast kan de commissie ervoor kiezen om ook minderhedenstandpunten naar buiten te brengen. Ofwel: voorstellen vanuit de commissie waar geen meerderheid voor gevonden kon worden. De Vries: "Dat is mooi, maar wat heb je er als oppositiepartij echt aan? Het college gaat geen minderheidsplannen uitvoeren. Voor zo'n plan is in de raad namelijk helemaal geen meerderheid!"

Ook bij andere partijen leefde er veel onduidelijkheid. Veel gehoorde vragen: wat gaat deze commissie eigenlijk doen? Welk bedrag moet er precies bij elkaar gezocht worden? En hoe? Veel van deze vragen bleven onbeantwoord.

De burgemeester gaf aan dat de commissie eerst in het leven geroepen moet worden, om vervolgens te gaan kijken wat ze precies gaat doen en hoe ze daarbij te werk gaat. Dat was voor de voltallige oppositie een stap te snel. De Vries: "Wij willen eerst helder hebben wat er precies van de fracties in de commissie verwacht wordt. Wat en hoe moeten duidelijk zijn voordat je besluit tot deelname."

Hierop is besloten dat er volgende week verder wordt vergaderd over de commissie. Wat de SP betreft moet er in ieder geval aan twee voorwaarden voldaan worden:
- Er moet inzicht komen in alle uitgaven van de gemeente. Alleen dan kun je goed kijken waar je een streep door kunt zetten en wat je wilt behouden.
- Daarnaast moeten er vooraf geen beperkingen opgelegd worden door het college of de coalitiepartijen. Als vooraf al zaken uitgesloten worden van bezuinigingen, heeft het geen zin om verder te onderhandelen.

Dinsdagavond 10 april vergadert de raad verder over dit voorstel.
Update: De instelling van een "commissie bezuinigingen" is mislukt. Na een turbulent verlopen vergadering kon de Helmondse politiek niet tot een eensgezind standpunt komen. Het college van B en W wilde dat graag, om maximaal draagvlak te krijgen voor de pijnlijke bezuinigingen die er aan komen.
SP-raadslid Ad Spruijt: "Het was inderdaad een turbulente vergadering. Maar als je het allemaal ontrafelt kom je op het punt dat de oppositie nu eenmaal andere keuzes maakt dan de coalitie. Daar is het ook de oppositie voor. Het is misschien ook wel beter om die twee rollen - oppositie en coalitie - niet te vermengen. Dat is wel zo helder. Bovendien: wat voor commissie je ook instelt, voor besluiten heb je een meerderheid nodig en de coalitie zal die meerderheid altijd hebben als de betrokken partijen elkaar blijven steunen."

 

2012-04-14

U bent hier