h

SP wil opvang verslaafden niet sluiten

15 mei 2012

SP wil opvang verslaafden niet sluiten

SP-raadslid Nathalie van der Zanden is niet erg te spreken over het plan om verslaafdenopvang De Oversteek te sluiten. In de commissievergadering ging ze in discussie met wethouder Margreet de Leeuw. Maar de wethouder houdt onverkort vast aan het plan. Het debat wordt voortgezet in de vergadering van 29 mei, dan moet de raad de knoop doorhakken. Hieronder de bijdrage van het SP-raadslid in de commissievergadering.

De Oversteek aan de
Kasteel Traverse

 

Voorzitter,

Een tijdje geleden al gaf de wethouder aan de kosten voor de Oversteek te hoog te vinden. Voor de dagopvang moest een andere financiering gevonden worden en hierdoor voor de nachtopvang voor zwaar verslaafden een andere oplossing. Dat is deels gelukt en onder druk van bezuinigingen wordt nu de Oversteek gesloten.

De SP heeft de afgelopen periode gebruikt om met veel partijen te spreken die dagelijks te maken hebben met daklozen- en verslaafdenopvang. En na die gesprekken met instanties, omwonenden en dak- en thuislozen kunnen wij - met reden - aangeven waarom wij grote twijfels hebben bij dit voorstel.

Het genoemde aantal mensen dat zich dagelijks meldt voor de nachtopvang klopt naar onze mening niet. Mensen met een WWB uitkering uit Helmond zijn weggestuurd naar Deurne, Eindhoven en verder voor nachtopvang. Twee bedden bijplaatsen bij Dân Herd zou in onze ogen dan ook onvoldoende zijn. Wethouder hoe kan dit?

Al 5 of 6 jaar neemt de druk en overlast in de wijk rondom Dân Herd almaar toe. Het is een oude woonwijk met kleine straatjes waar binnen een straal van 300 meter een voorziening voor daklozenopvang, kamertraining voor jongeren met multiproblematieken en ex-gedetineerden en het sociaal pension liggen. Daar komt nu uitbreiding met passantenopvang voor zwaar verslaafden bij.

Voorzitter de concentratie in dit kleine gebied is te hoog en de ruimte te klein. De wijk heeft last van een parkeerprobleem van autoâs van medewerkers, en tijdelijke bewoners van Dân Herd die vanwege het ontbreken van dagbesteding of zicht op werk doelloos rondlopen. Er wordt gedeald onder de keukenraam en rond de buurtwinkel.

Al jarenlang vragen omwonenden hiervoor aandacht, maar zonder succes. In plaats van de overlast zoveel mogelijk voorkomen, werden omwonenden mede-probleemeigenaar en moest overlast maar worden gemeld. Bewoners moesten letterlijk gillen om aandacht. De wereld op zijn kop!

De concentratie van voorzieningen in dit gedeelte van de wijk is onbeschrijflijk hoog. Het voorstel om de zwaarste doelgroep ook nog naar het passantenverblijf van Dân Herd te verplaatsen is voor de buurt ontoelaatbaar. Spreiding in de stad van soortgelijke voorzieningen om de lasten te verlichten is prioriteit nummer 1.

Omdat er nauwelijks doorstroom is en omdat zicht op werk en verbetering van financiën ontbreken zal deze situatie mogelijk niet veranderen.

Voorzitter,
Voor zowel de dak- en thuislozen als ook de omwonenden is dit een slecht voorstel zonder zicht op verbetering. En dan houden we nog niet eens rekening met de mogelijke gevolgen van de crisis! Reden waarom de SP vraagt om een meer uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van sluiting van de Oversteek, een betere spreiding over de stad en hierbij de mening van de omwonenden uitdrukkelijk worden meegenomen.

2012-05-15

U bent hier