h

Vragen over werkproject Helmond@work

21 juni 2012

Vragen over werkproject Helmond@work

Op 12 juni en 19 juni jl. stond in het Eindhovens Dagblad het artikel "Helmonders in bijstand 'succesvol' aan het werk gezet." Dit artikel wijst op de goede gang van zaken bij Helmond@Work.

40% van de deelnemers zou niet meer in aanmerking komen voor een uitkering. Hierdoor werd in het Eindhovens Dagblad geconcludeerd dat het project succesvol is. Het artikel roept bij de SP echter ook een aantal vragen op die niet in het artikel gesteld en beantwoord worden en waarop wij wel graag een antwoord zouden ontvangen.

1. Hoeveel mensen* starten na een aanvraag voor WWB niet bij Helmond@Work en wat is hiervan de reden?
2. In hoeverre blijft de gemeente deze mensen (van vraag 1) nog volgen?
3. Hoeveel mensen* haken tijdens het traject Helmond@Work af en wat is hiervan de reden?
4. Met welk resultaat wordt een traject via Helmond@Work als succesvol afgesloten?
5. Hoeveel deelnemers* sluiten het traject via Helmond@Work af met een volledig dienstverband en hoeveel ontvangen nog aanvulling op hun inkomen uit werk?
6. Hoeveel deelnemers* ontvangen bij de werkgever een dienstverband van minimaal 6 maanden?
7. Hoeveel deelnemers* treden rechtstreeks in dienst van de werkgever en hoeveel worden geplaatst via een uitzendconstructie of detachering?

* Graag zowel absoluut als relatieve cijfers.

Om na te gaan of het project Helmond@Work echt succesvol is zouden wij graag antwoord hebben op bovenstaande vragen. Overigens heeft het artikel inmiddels ook in de diverse weekkranten gestaan.

Met vriendelijke groeten,
Namens de SP fractie

Ad Spruijt
Raadslid SP

- Helmonders in bijstand 'succesvol' aan het werk gezet (link)

update: antwoord van het college (pdf-bestand)

2012-06-21

U bent hier