h

SP tegen komst Xperience World naar Havenplein

5 september 2012

SP tegen komst Xperience World naar Havenplein

Gisterenavond ging de meerderheid van de raad akkoord met de komst van Xperience World naar het Havenplein. De SP denkt er anders over. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Erik de Vries in de gemeenteraad waarin hij uitlegt waarom de SP tegen is.

Voorzitter, de SP heeft een aantal zaken grondig afgewogen voor wij tot een beslissing zijn gekomen. Voor ik daar op inga, wil ik twee dingen zeggen. Ten eerste gaat de SP niet mee in redeneringen die concluderen dat de raad game- en / of gokverslaving in de hand zou werken. Het concept van Experience World is meer dan een dom spelletje spelen. Dat zou ook geen soulaas bieden, want dat kunnen we thuis allemaal al doen. Of hier in de raadszaal, op uw telefoon. Daar is geen droog brood mee te verdienen. En gokken is helemaal geen mogelijkheid. Ik heb daar niets van in het bedrijfsplan gezien.
Ten tweede maakt de SP geen politiek strategische afwegingen. Mensen in de stad willen van partijen weten wat zij van dit plan vinden en waar zij heen willen met de stad. De SP zal het voorstel beoordelen op grond van inhoud, wenselijkheid en gevolgen voor de stad. Ik ga daar graag nader op in.

Allereerst wil ik ingaan op de inhoud van het plan. Het is een gedurfd plan, dat moeten wij de ondernemer meegeven. Maar aan gedurfde plannen kleven ook risicoâs. De wethouder speelt een grote loftrompet over de haalbaarheid van het plan en de potentiële bezoekers. Als dat allemaal uitkomt, dan is het zeker levensvatbaar. Maar daar zijn vraagtekens bij te zetten. 350.000 bezoekers op jaarbasis is veel. Dat zijn er meer dan 1000 per dag. En aan bezoekers alleen heb je niets. Die zullen ook geld uit moeten geven: aan de games en in de horeca. Dat zullen heus niet al die bezoekers doen. Ik vind de geschetste verwachtingen dan ook teveel wensdenken, en te weinig realiteitsbesef.

Mijn tweede punt is de wenselijkheid. Vorige week stond ik op de markt en heb ik mensen gevraagd naar hun mening. Slechts een op de tien is min of meer positief. Min of meer, omdat ze het wel mooi zouden vinden, maar zich toch afvragen of het allemaal wel haalbaar is. De rest was uitgesproken negatief. Ik zal hier alle uitlatingen niet herhalen, want dan vrees ik dat de voorzitter mij toch gaat onderbreken. Dit is absoluut geen representatief onderzoek, maar het zegt wel iets. Net als het onderzoek in het Eindhovens Dagblad. Van de 3500 reacties op de poll zijn er ongeveer 2500 tegen, en 1000 voor. Tweederde ziet dus niets in deze plannen. Uit de schriftelijke reacties blijkt dat beeld nog negatiever: daar ziet slechts 5% er heil in. Ook dit zijn natuurlijk geen officiële cijfers, maar niemand kan er omheen dat onze inwoners toch op zijn zachtst gezegd erg kritisch zijn over deze plannen.

Ik betreur het daarom des te meer dat de inwoners niet betrokken zijn bij de totstandkoming van dit plan. Dat had best gekund: de wethouder had al eerder naar de raad kunnen komen met het concept van Experience World. Hij had de raad kunnen vertellen wat de ideeën waren, en daarmee kunnen informeren of de raad hier verder mee wilde gaan. Dan had de raad al veel eerder haar bedenkingen kunnen uiten, en hadden inwoners in een veel vroeger stadium mee kunnen praten. Nu hebben veel mensen toch het gevoel dat het besluit al genomen is. Heeft de wethouder dit overwogen? En zo ja, waarom heeft hij er dan toch voor gekozen om net zo lang te wachten tot alles eigenlijk al in kannen en kruiken was?

De SP had liever gezien dat de inwoners van onze stad meer betrokken zouden zijn. Bij een plan van deze omvang, met toch een forse impact op onze stad, vind ik dat zij zich uit moeten kunnen spreken. Het heeft in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan, geen enkele partij heeft voor iets dergelijks gepleit. Je zou je voor kunnen stellen hier zelfs om die reden een referendum over te houden. Een plan als dit moet gedragen worden door de inwoners van de stad, die ook de gevolgen hiervan op hun bordje krijgen. Alleen dan kan het tot een succesvol resultaat worden gebracht. Dit alles is nu te laat. De ondernemer en financiers zitten te wachten op een besluit. Een discussie over een alternatieve locatie, waar wellicht wel meer steun voor is, kan niet meer gevoerd worden, omdat de financiers enkel akkoord gaan met deze plek in de stad. En daarmee voelt het voor mijn fractie, net als voor veel Helmonders, als slikken of stikken.

Tot slot ons belangrijkste argument om kritisch naar Experience World te kijken: het past niet in wat de SP voor ogen heeft met ons centrum. Wij hebben altijd gepleit voor kleinschaligheid: een centrum voor de eigen inwoners en buurgemeenten in de Peel. Waar je gezellig kunt winkelen en waar alle branches aanwezig zijn. En met kwaliteit voorop, in plaats van kwantiteit. Met de centrumplannen om grofweg tot een verdubbeling te komen hebben wij nooit ingestemd. Een Experience World wat 350.000 bezoekers moet trekken, zelfs tot over de grenzen van ons land, is wat ons betreft een paar maten te groot.

Al deze argumenten afwegende, kan de SP-fractie niet anders dan het college adviseren om geen verdere uitvoering te geven aan dit plan en haar handtekening, na het horen van deze gemeenteraad, niet te plaatsen onder het definitieve document.

2012-09-05

U bent hier