h

SP-vragen over verdwijnen ING en PostNL uit Brouwhorst

23 september 2012

SP-vragen over verdwijnen ING en PostNL uit Brouwhorst

De SP maakt zich al langer zorgen over het verdwijnen van voorzieningen uit de wijken. Bibliotheekfilialen zijn gesloten, banken hebben zich teruggetrokken en zelfstandige postkantoren zijn in heel Helmond niet meer te vinden. Daarvoor in de plaats zijn op sommige plaatsen agentschappen en balies teruggekomen, zoals in winkelcentrum Brouwhorst. Nu dreigen ook deze te verdwijnen┬╣.

Het voorzieningenniveau voor de wijken loopt daarmee nog verder terug, wat ook een bedreiging betekent voor de lokale ondernemers. Zij zullen hiermee ook te maken krijgen met een terugloop van klandizie en leegstand van winkels kunnen we op sommige plaatsen al duidelijk merken.

Winkelcentrum Brouwhorst bedient twee wijken, Rijpelberg en Brouwhuis, met in totaal ruim 17.500 inwoners: meer dan een fors dorp als bijvoorbeeld Asten. Wat de SP-fractie betreft moeten die inwoners kunnen rekenen op een levendig winkelcentrum met voldoende voorzieningen. Zij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

1) Was u op de hoogte van het feit dat ING en PostNL voornemens waren hun agentschap in de zaak van Gerrit & Klazien te sluiten? Zo nee, waarom niet?

2) Zo ja, heeft u pogingen ondernomen om deze sluiting te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

3) Weet u of PostNL en / of ING voornemens hebben om een balie elders in het winkelcentrum onder te brengen, bijvoorbeeld bij een supermarkt, conform hun wens om te vestigen in een winkel met ruimere openingstijden?

4) Deelt u onze zorg dat deze verschraling van het niveau van voorzieningen niet goed is voor de ontwikkeling van het winkelcentrum en negatieve gevolgen kan hebben voor de omzet en het bestaan van de lokale ondernemers? Kunt u uw antwoord toelichten?

5) Bent u bereid om in gesprek te gaan met ING en PostNL, met als doel om de door hen geboden diensten te behouden voor het winkelcentrum en de inwoners van de wijken Rijpelberg en Brouwhuis? Zo ja, wilt u ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

┬╣ Eindhovens Dagblad, 22 september 2012

2012-09-23

U bent hier