h

Duur kunstwerk geen probleem, Europa betaalt

26 november 2012

Duur kunstwerk geen probleem, Europa betaalt

Het college van B en W vindt anderhalve ton voor een kunstwerk op het stationsplein geen probleem. Europa betaalt de rekening.

Begin november werd bekend dat de gemeente anderhalve ton vrij maakt voor het te realiseren kunstwerk. "Kunstenaars gezocht voor een kunstopdracht bij het nieuwe te realiseren station en stationsplein in Helmond." Aldus de advertentie die onder meer op de website van de gemeente werd geplaatst.

Wat voor soort kunstwerk moet het worden? Dat wordt omschreven in de opdracht die de kunstenaars meekrijgen. "Het kunstwerk is een herkenbare 'landmark' en een visitekaartje voor Helmond. Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de omgeving van het station, de architectuur en de inrichting van het gebied. Het kunstwerk valt direct op. In het kunstwerk dient het Helmond van nu en de toekomst als inspiratiebron/gedachte meegenomen te worden. Tegelijk spreekt het kunstwerk tot de verbeelding en zal het voor alle leeftijden aantrekkelijk zijn."

Allemaal niks op tegen, vindt SP-fractievoorzitter Erik de Vries, maar die anderhalve ton? Is dat niet buitensporig?

Reden om een serie vragen af te vuren op het college van B en W. Centrale vraag: "Deelt u onze mening dat we als gemeente financieel moeilijke tijden tegemoet gaan en dat we zorgvuldig om moeten gaan met gemeenschapsgeld? Zo ja, hoe kunt u deze uitgave van 150.000 euro aan een kunstwerk dan verantwoorden?"

Inmiddels is het antwoord van het college binnen. Citaat: "Op uw vraag of we zorgvuldig met gemeenschapsgeld om moeten gaan kunnen wij met ja bewoorden. De uitgave aan het kunstwerk wordt, zoals reeds eerder in beantwoording van uw vragen aangegeven, geheel gefinancierd middels door derden beschikte middelen." Anders gezegd: niet de gemeente betaalt, anderen betalen. Er is geen probleem.

Dan maar het bedrag verminderen naar minder buitensporige proporties, bijvoorbeeld dertigduizend euro, en de rest besteden aan iets anders nuttigs? Ook dat zit er niet in, want schrijft het college: "De beschikbaar gestelde middelen voor dit project mogen uitsluitend (!) aan dit project besteed worden. Omdat de middelen benodigd voor het kunstobject ook zeer passend zijn binnen het beschikbare budget gaan we hier niets in veranderen. Laten we onszelf als gemeente ook gelukkig prijzen dat we nu weer een omgeving kunnen realiseren welke een zeer positieve meerwaarde heeft voor onze stad."

Nou u weer.

- Vragen en antwoord van het college (pdf-bestand)

2012-11-26

U bent hier