h

Fons gaat Elly komt

12 november 2012

Fons gaat Elly komt

Helmond heeft een nieuwe burgemeester: Elly Blanksma-van den Heuvel. Ze volgt Fons Jacobs op. Op 1 november is ze aan de slag gegaan. SP-fractievoorzitter Erik de Vries zat in de vertrouwenscommissie die haar voordroeg.

Hoe kijk je terug op Fons Jacobs? "Fons Jacobs was een kundig burgemeester, hij had een enorme dossierkennis, maar hij deed soms gevoelige uitspraken die niet altijd even goed vielen bij de Helmonders. Hij zei zelf in zijn afscheidstoespraak: 'De laatste speech, nog één keer de kans om uit te glijden!'"

Kan iedereen burgemeester worden? "Ja, iedereen kan solliciteren, maar niet iedereen voldoet aan de eisen. Die zijn vastgelegd in de profielschets die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Zo moet de nieuwe burgemeester de nodige bestuurlijke ervaring hebben en aantoonbaar beschikken over netwerken die voor Helmond van belang zijn. Je hoeft niet per se lid te zijn van een politieke partij. In totaal waren er 21 sollicitanten, vier vrouwen en 17 mannen. Wie dat waren? Dat kan en mag ik niet zeggen. Zou ik dat wel doen dan kan ik strafrechtelijk vervolgd worden. Dat is officieel zo geregeld. Maar los daarvan: het gaat over personen, uit de school klappen zou gewoon niet netjes zijn."

In 2008 kreeg Eindhoven een nieuwe burgemeester, toen werd een referendum gehouden. Waarom is dat in Helmond niet gebeurd? "In Eindhoven nam nog geen 25 procent van de mensen de moeite om naar de stembus te gaan. Rob van Gijzel is toen burgemeester geworden, maar eigenlijk was het referendum mislukt. Ook in andere steden waar het is geprobeerd, was de opkomst telkens erg laag. De Tweede Kamer heeft daarom eind 2008 het burgemeestersreferendum afgeschaft. Al hadden we een referendum gewild, het kan dus gewoon niet meer."

Helmond heeft nu een vrouwelijke burgemeester. Is dat bijzonder? "Voor Helmond zelf wel. Wij hadden niet eerder een vrouwelijke burgemeester. Landelijk bezien is het burgemeestersambt nog steeds een redelijk mannenbolwerk. Zo gezien is het een beetje bijzonder. Overigens speelde het geen rol bij de voordracht. Wij hebben Elly Blanksma niet voorgedragen omdat ze een vrouw is, maar vanwege haar kwaliteiten."

Wordt Elly Blanksma een goeie burgemeester? "Ja, volgens mij wel. We hadden een profielschets met duidelijke eisen. Zij voldoet daaraan. Ik heb er alle vertrouwen in."

Uit: SPeerpunten, november 2012

2012-11-12

U bent hier