h

'Niet wachten met aanpak topinkomens'

12 november 2012

'Niet wachten met aanpak topinkomens'

 

College van B en W
Postbus 950
5700AZ Helmond

Geacht college,

Met zeer veel interesse heeft de SP kennisgenomen van de raadsinformatiebrief over topinkomens van bestuurders van door de gemeente Helmond gesubsidieerde instellingen.

Wij zijn al langer van mening dat de salarissen van bestuurders van publiekgefinancierde instellingen aan banden moeten worden gelegd. Het is, zeker in deze tijd, niet uit te leggen dat iedereen in moet leveren en er in de sociale sector hard gesneden moet worden in de uitgaven, terwijl er door diezelfde instellingen wel dergelijke salarissen worden uitbetaald aan de top.

De SP is dan ook enthousiast over de zogenaamde 'Brabant-norm', waarbij niet meer verdiend mag worden dan het ministersalaris: wat ons betreft nog steeds een riant inkomen van bijna 1,5 ton per jaar. Nog liever hadden wij gezien dat voor instellingen die door de gemeente mede gefinancierd worden, een 'Helmond-norm' zou gaan gelden: geen hoger inkomen dan dat van de wethouder. Maar invoering van de Brabant-norm is in ieder geval een forse stap in de goede richting.

Nu duidelijk wordt dat de gemeentelijke financiële positie er de komende jaren niet beter op wordt en we dus nog meer op onze uitgaven zullen moeten letten, is invoering hiervan in het Helmondse beleid wat de SP betreft wenselijk en onvermijdelijk. We kunnen als gemeente makkelijk aansluiten bij al die andere gemeenten en provincies die al een dergelijke norm hebben.

Het college stelt voor te wachten tot er meer duidelijkheid is over landelijk beleid en een rechtszaak die nog speelt bij de bestuursrechter. De SP-fractie ziet geen noodzaak hierop te wachten. Het beleid kan uitgeschreven en ingevoerd worden per 2013. Mocht uit landelijk beleid of de rechtszaak blijken dat een en ander aangepast moet worden, dan kan daar natuurlijk rekening mee gehouden worden. Het beleid hoeft niet in graniet gebeiteld te worden, maar we moeten als gemeente wel snel duidelijk maken dat wij van maatschappelijke instellingen ook maatschappelijk verantwoorde salarissen verwachten. Daar passen geen overschrijdingen van tienduizenden euro's bij. Zij zouden als geen ander moeten begrijpen wat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol in deze is. Wij verwachten dan ook begrip en medewerking vanuit deze instellingen.

De SP roept het college op snel werk te maken van invoering van de Brabant-norm en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

Raadsinfobrief college (pdf-bestand)
Overzicht instellingen / overschrijding norm (pdf-bestand)

 

2012-11-12

U bent hier