h

Vragen over kunstwerk van anderhalve ton

9 november 2012

Vragen over kunstwerk van anderhalve ton

De SP heeft met verbazing kennis genomen van de oproep van de gemeente om een kunstwerk te ontwerpen voor het nieuwe station.

Gisteren werd bij de behandeling van de begroting nogmaals benadrukt dat de gemeente moeilijke tijden tegemoet gaat, en dat we zo zuinig mogelijk om moeten gaan met de middelen die we hebben. De SP vindt het daarom vreemd dat voor dit kunstwerk wel 150.000 euro wordt uitgetrokken. Dit past wat de SP betreft niet in het plaatje van zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Dat brengt de SP op de volgende vragen:

1.Wanneer heeft u besloten dat een kunstwerk toegevoegd moet worden aan het nieuwe station en de aanpassingen aan het stationsplein?
2.Waarom is hier in de uitgebreide presentatie aan de raad nooit over gesproken en is de raad niet betrokken bij de afweging om hier geld voor uit te trekken?
3.Betaalt NS en / of Prorail mee aan dit kunstwerk? Zo ja, hoeveel?
4.Hoe is gekomen tot het bedrag van 150.000 euro? Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt?
5.Uit welk potje gaat het college dit kunstwerk betalen?
6.Deelt u onze mening dat we als gemeente financieel moeilijke tijden tegemoet gaan en dat we zorgvuldig om moeten gaan met gemeenschapsgeld? Zo ja, hoe kunt u deze uitgave van 150.000 euro aan een kunstwerk dan verantwoorden?
7.Deelt u onze mening dat een kunstwerk niet strikt noodzakelijk is om bij te dragen aan het doel van de aanpassingen aan het station, te weten een betere ontsluiting en bereikbaarheid en een mooiere uitstraling, gezien het feit dat de aanpassingen aan het plein, het nieuw te realiseren station en de onderdoorgang hier op zichzelf al aan bijdragen? Zo nee, waarom niet?
8.Bent u bereid het budget drastisch naar beneden bij te stellen, of hier zelfs geheel van af te zien, zodat het beter past in het sobere uitgavenpatroon wat wij de komende jaren zullen moeten handhaven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

2012-11-09

U bent hier