h

Over de Stadsvisie 2030

12 december 2012

Over de Stadsvisie 2030

Afgelopen dinsdag besprak de raadscommissie de Stadsvisie 2030. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Erik de Vries.

"Voorzitter, je kunt over deze stadsvisie heel kort zijn: kort, omdat het vooral vastlegt wat eerder al door de raad in meerderheid is besloten. Je kunt er ook heel lang over praten: tot in details alles aan willen passen in de gewenste richting. Ik denk dat ik maar een beetje in het midden ga zitten.

Voorzitter, het is als stad goed om vooruit te kijken. Niet alleen naar volgend jaar, maar ook verder in de toekomst: waar willen we dan staan? En hoe gaan we daar komen? De SP heeft hier het afgelopen jaar ook over nagedacht en ik zie delen van ons verhaal terug in deze stadsvisie, met name waar het gaat om de wijken. Wat de SP betreft komt daar de komende jaren veel meer de nadruk op te liggen. De wijken maken onze stad, zij zijn de schaal van de toekomst. Dat betekent wat de SP betreft dat we de komende jaren gaan kijken wat er nodig is in de wijken, maar vooral: wat bewoners zelf graag zouden willen zien. Een soort wijkvisies dus, net als we die nu bespreken voor heel de stad: voor, door en met de wijken.

 

Wat de SP betreft komt verder de nadruk de komende jaren veel meer te liggen op het behoud van voorzieningen in de stad: zowel fysiek als sociaal. We gaan moeilijke tijden tegemoet en de gemeente moet zorgen dat zij haar sociale functie op orde heeft. Mensen moeten kunnen rekenen op de gemeente op het moment dat ze niet meer op eigen kracht uit de problemen kunnen komen. Hier is de afgelopen jaren flink op bezuinigd, terwijl het beroep hierop de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Het is voor de SP dus belangrijk dat hier veel meer aandacht naar uit gaat.

Een ander punt waar wij als SP op gehamerd hebben is het temperen van de ambities. We gaan als gemeente zware jaren tegemoet en het zal niet meevallen om nieuwe ambities van de grond te krijgen. Het zal al moeilijk genoeg zijn om alle huidige plannen uitgevoerd te krijgen. Ik betreur het daarom ook dat ik toch zie dat een aantal ambities ongehinderd doorgezet worden, zoals de centrumplannen. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, en blijf dat zeggen: die plannen zijn achterhaald, niet meer van deze tijd en gaan veel geld kosten zonder dat het ons in de toekomst iets oplevert. Gelukkig staat er niets meer over forse uitbreiding van het centrum, maar daarmee zijn de huidige plannen helaas nog steeds niet tafel. De doelen zoals in de stadsvisie staan beschreven kunnen volgens de SP prima behaald worden met het bestaande centrum.

Er staat trouwens wel meer in de stadsvisie wat er wat mij betreft direct weer uit mag. Zoals Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Die bepaalt voor een fors deel het blokje sport, recreatie en cultuur. Ik vind het gevaarlijk om dit op te nemen in dit lange-termijn document. Allereerst omdat de stadsvisie veel verder kijkt dan 2018. Daarnaast omdat allerminst zeker is dat we dit ook daadwerkelijk binnen gaan halen. Wat de SP betreft mag dit onderdeel er dus uit, zonder dat we daarmee te kort doen aan cultuur en recreatie. We kunnen daar als stad prima zelf een invulling aan geven.

Ook stoor ik me aan het feit dat voor de lange termijn al staat uitgeschreven dat we als gemeente een groter beroep gaan doen op de inzet van vrijwilligers. Dat is in de ogen van de SP een verkapte manier om te zeggen dat mensen het zelf maar uit moeten zoeken. Terwijl echt niet iedereen die mogelijkheden heeft. Vrijwilligers moeten we niet gebruiken om bezuinigingen van de gemeente op te vangen, maar koesteren.

Maar zoals ik al aangaf: deze stadsvisie zal eigenlijk voor niemand een verrassing zijn, omdat er grotendeels in beschreven staat waar de raad het al over eens is. Daarnaast is de stadsvisie op veel punten erg vaag. De uitwerking van de stadsvisie zal bepalen hoe zaken er echt uit komen te zien. Mocht de SP instemmen met deze stadsvisie, dan wil dat niet zeggen dat wij met alle plannen in de toekomst in zullen stemmen. Wij zullen alles op zijn merites blijven beoordelen, of het nu in de stadsvisie heeft gestaan of niet.

En verder wordt deze stadsvisie natuurlijk niet in beton gegoten. Raad en college moeten ontwikkelingen goed blijven volgen en bijsturen wanneer nodig. Of wanneer gewenst: in dat opzicht heeft een stadsvisie maar een beperkte houdbaarheidsdatum. Bij de volgende verkiezingen kan een nieuw bestuur van de stad geheel andere besluiten nemen. En de stadsvisie dus grondig herzien. Daar is niets mis mee; dat is democratie. Zolang we onze ogen maar niet sluiten voor de toekomst."

- Alles over de Stadsvisie (link)

2012-12-12

U bent hier