h

Draaiorgels blijven in Helmond!

19 februari 2013

Draaiorgels blijven in Helmond!

Wethouder Jan van de Heuvel haalt bakzeil. De draaiorgels verhuizen niet naar Cranendonck maar blijven in Helmond.

Er komt nieuw onderzoek naar een geschikte plek binnen Helmond. Aldus de uitkomst van de commissievergadering gisterenavond waar de wethouder zware kritiek op zijn bordje kreeg. Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Nathalie van der Zanden.

 

"Voorzitter, veel beloven en weinig geven, doet zotten in vreugde leven.

Wij hadden al rekening gehouden met een mager voorstel, maar dit voorstel overtreft onze stoutste verwachtingen. Dit kan nooit het voorstel zijn dat een uitwerking is van de gezamenlijke motie die door de raad is ingediend en die opriep om "maximaal in te spannen om te komen tot herhuisvesting van de draaiorgels in Helmond".

8 maanden zijn voorbij! 8 maanden waarin u de tijd had om:
- uitgebreid andere locaties in Helmond te onderzoeken
- om een toekomstbestendige visie te ontwikkelen voor de orgelcollectie
- om hierover in gesprek te gaan met geïnteresseerden
- om het succes van soortgelijke initiatieven in het land te onderzoeken

En wat doet de wethouder, voorzitter! Die besteed 8 maanden kostbare tijd om allerlei redenen te verzamelen om maar niet te hoeven investeren in deze bijzondere orgelcollectie met 2 voor Helmond zeer unieke exemplaren namelijk De Gaudin en De Mortier. Dit voorstel is precies hetzelfde voorstel dat er al in juni lag, nog voor de motie door de raad werd ingediend. Dit wordt zelfs bevestigd door een vrijwilliger die om diezelfde reden, namelijk het niet nakomen van afspraken uit frustratie is vertrokken. (dit is u bekend)

"Te hoge kosten en gebrek aan belangstelling" zegt deze wethouder. Ik durf dit hardop te betwijfelen en velen met mij, zoals is te zien aan de reacties die ik ontvang. Wat duidelijk is, is dat u met veel betrokkenen NIET heeft gesproken. Organisaties, instellingen en personen die IK afgelopen weken wel heb gesproken en die allemaal stellig waren in hun mening; de orgelcollectie moet in Helmond blijven!

Ik noem er enkelen:
De Kring van Draaoirgelvrienden: verschillende malen aangeboden om mee te denken en adviseren;
Marcel Bocken: ( kleinzoon): moest voorstel uit krant lezen
Amicitia Brouwhuis en Bisdom: staan open voor overleg
Gewaardeerde draaiorgelbezitters uit omgeving: hebben goede ideeën en kennen Helmond goed
Heemkunde Kring Helmond: wil graag meedenken over behoud cultureel erfgoed

En als laatste en meest in het oog springende een goed overleg met de huidige en al gedecimeerde vrijwilligers.

Het is opvallend dat de wethouder in het voorstel de onderhoudskosten kan noemen van de 7 orgels. Draaiorgelspecialisten en bouwers durven hierover geen uitspraak te doen omdat dit net als bij een oldtimer afhankelijk is van de staat van het orgel. Ze zijn in redelijke staat, worden wekelijks bespeeld en onderhouden. Onderhoudskosten kunnen met een beetje inspanning dan ook zeer beperkt blijven.

Over belangstelling hebben de draaiorgels niet te klagen. Mijn mailbox wordt voller en voller en mensen op straat willen de orgels behouden voor Helmond. Blijkbaar dus toch veel belangstelling en betrokkenheid.

In ieder geval was de belangstelling groot genoeg tot 2002/ 2003 toen de exploitatie en beheer van de draaiorgels vanwege een verbouwing het stiefkindje werd van de Speelhuisbegroting. Speelhuismedewerkers moesten de draaiorgels er vanaf die tijd maar even bijdoen. Niet geïnteresseerd in de collectie, met weinig budget en 1 professionele kracht had men weinig fiducie in het in stand houden van dit tot dan zo belangrijke Helmondse volksvermaak. Omdat de toekomst van een draaiorgelmuseum steeds maar weer vooruit werd geschoven liepen vrijwilligers weg. Niemand was geïnteresseerd in hun ideeën en inspanningen. Recent hebt u bezoek gehad van een enthousiast bezoekster / vrijwilligster met een hartekreet om de draaiorgels te behouden.

Enthousiasme voor unieke draaiorgels is er wel degelijk. In Haarlem wordt door St. Het Kunkelsorgel een zeer succesvol draaiorgelmuseum geëxploiteerd dat wekelijks volle zalen trekt en op dit moment zelfvoorzienend is. Je hoeft niet erg ondernemend te zijn om daar je licht eens op te steken en de mogelijkheden van een dependance in Helmond eens te bespreken. Waarom heeft de wethouder dit niet serieus onderzocht! Ditzelfde geldt voor het Orgelmuseum in Hilvarenbeek.

Ik ben van mening dat de wethouder de uitvoering van de motie aan zijn laars heeft gelapt en bewust prutswerk heeft geleverd. Teleurstellend omdat collega wethouder Tielemans zelfs hulp aanbood en beloofde om te komen met resultaten van quick-scans van mogelijke locaties met daarbij behorende kosten aan de investerings- en exploitatiekant en deze terug te koppelen aan de raad. Ik heb ze nooit gezien en ze staan nu ook niet in dit voorstel!

Voorzitter:
Het gemeentebestuur heeft in grote meerderheid het voorstel voor Culturele Hoofdstad van Brabant omarmd. Het gaat hier in totaal om een luttele 10 miljoen euro. Het is teleurstellend dat een wethouder die zegt zoveel met cultuur op te hebben in een periode van 2 jaar de wijkfilialen van de bibliotheek sluit en nu de "Helmondse culturele identiteitsdragers" de laan uitstuurt, om maar met de woorden van wethouder Tielemans te spreken."

---------------------------

De motie die in het betoog wordt genoemd is van 26 juni 2012. Unaniem gaf de gemeenteraad het college opdracht om een "maximale inspanningsverplichting te doen" om de orgels voor de stad te behouden. Motie (pdf-bestand)

Lees ook: Helmond moet draaiorgels behouden!

2013-02-19

U bent hier