h

Leden kiezen nieuw bestuur en bespreken raadsverkiezingen 2014

8 februari 2013

Leden kiezen nieuw bestuur en bespreken raadsverkiezingen 2014

Datum: 6 februari 2013
Lokatie: wijkhuis De Fonkel

De ledenvergadering kiest een nieuw bestuur en bespreekt de raadsverkiezingen van 2014.

Op de goedbezochte vergadering waren leden aanwezig uit Helmond, Deurne, Asten, Someren en Laarbeek. De SP-leden in deze buurgemeenten vallen onder afdeling Helmond zolang er geen eigen afdeling is. In het verleden viel ook Gemert-Bakel onder afdeling Helmond. Inmiddels is daar een eigen afdeling opgericht. In Deurne is op dit moment een werkgroep aan de slag. In Someren, Asten en Laarbeek zijn individuele leden actief.

Afdelingen hebben een grote rol in SP. Daarom staan er stevige eisen in de statuten. Zo moet een afdeling ten minste vijf bestuursleden hebben en ten minste vijftig leden. Een afdeling moet ook actief zijn, meehelpen de besluiten van de partij uit te voeren en natuurlijk de uitgangspunten van de SP onderschrijven.

Het aftredend bestuur bestond inclusief fractievoorzitter Erik de Vries uit zes personen. De voorzitter van de raadsfractie is niet gekozen, hij zit vanwege zijn functie in het bestuur. Een gemeenteraadsfractie van de SP kan alleen goed functioneren als ze voortdurend in contact staat met de mensen en weet wat er speelt in de afdeling. Om dat zoveel mogelijk te verzekeren, heeft de SP afgesproken dat de fractievoorzitter automatisch lid is van het bestuur.

Van het aftredend bestuur stelden behalve Erik de Vries drie personen zich weer verkiesbaar. Te weten Ger Klaus, Frans van der Zanden en Hans Verbakel. Tevens werden drie andere kandidaten voorgedragen: Els Lemmen, Hikmet Terzioglu en Jelle de Graaf. Om ervaring op te doen hebben deze kandidaten geruime tijd meegelopen met het bestuur. In december vorig jaar zijn alle SP-leden geïnformeerd over de kandidaatstellingsprocedure. Afspraak was dat leden zich kandidaat konden stellen tot en met 16 januari. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Na een rondje voorstellen van de kandidaten en het beantwoorden van vragen werd er schriftelijk gestemd. Er bleek grote eensgezindheid te zijn over de voorgedragen kandidaten. De ledenvergadering ging unaniem akkoord. Frans van der Zanden en Hans Verbakel werden in functie gekozen als organisatiesecretaris en voorzitter. Vervolgens werden de twee aftredende bestuursleden Kees Baggermans en Stevan Leppink voor hun jarenlange inzet bedankt. Ze kregen een bloemetje en een hartelijk applaus.

Na de pauze gaf Erik de Vries een toelichting op het reilen en zeilen van de Helmondse raadsfractie en werd ingegaan op de raadsverkiezingen van volgend jaar. De leden kregen drie vragen voorgelegd. Hoe gaan we het doen bij de raadsverkiezingen? Wat zijn de drie belangrijkste verkiezingsitems? Wat moeten we doen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?

De vergadering bleek redelijk optimistische verwachtingen te hebben. Vijf raadszetels zou toch mogelijk moeten zijn, aldus de gemiddelde verwachting. Een winst van twee zetels.

Vervolgens luidde de vraag: hoe gaan we dat waarmaken? Veel ideeën en suggesties kwamen op tafel. Variërend van zorgen over de lage opkomst - "we moeten de thuisblijvers bereiken" - tot en met een pleidooi voor het inschakelen van al onze leden als ambassadeurs voor de SP. En natuurlijk ontbrak de oude vertrouwde SP-aanpak niet: de straat op, de wijken in. Alle ideeën zijn genoteerd; ruim voldoende stof voor het nieuwe bestuur om mee aan de slag te gaan.

2013-02-08

U bent hier