h

Strijd voor de thuiszorg

4 februari 2013

Strijd voor de thuiszorg

Ruim tweeduizend Helmonders krijgen thuiszorg.

Deze hulp is hard nodig; pas na een indicatie krijg je thuiszorg. De regering wil deze hulp wegbezuinigen. Met ingang van 2014 is er geen thuiszorg meer voor nieuwe aanvragers. De huidige bestaande klanten raken hun thuiszorg kwijt met ingang van 2015. Er wordt 75% op het budget gekort. Alleen in zeer bijzondere situaties is nog maatwerk mogelijk. De gevolgen zijn dramatisch. Meer vereenzaming, meer verwaarlozing en tegelijkertijd duizenden werkloze thuiszorghulpen. Kortom, tijd voor actie!

U bent hier