h

SP: nieuwe sanctie bij bijstandsfraude slaat door

6 maart 2013

SP: nieuwe sanctie bij bijstandsfraude slaat door

De SP is tegen fraude, maar de nieuwe sanctie bij bijstandsfraude slaat door. Meer sociale en persoonlijke problemen zijn het gevolg. Hieronder een toelichting van SP-raadslid Ad Spruijt.

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2013 moest de gemeenteraad besluiten over een voorstel van B en W over âde verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Helmond 2013â. In deze verordening is opgenomen dat de beslagvrije voet (dat deel van het inkomen dat als wettelijk bestaansminimum wordt gezien) voor 1 maand buiten werking wordt gesteld, zodat een boete met de hele uitkering verrekend kan worden. Dit zou het geval zijn als uitkeringsgerechtigden voor een tweede keer niet volledig voldoen aan de informatieplicht (men pleegt dan fraude). Of het hier om een vergissing gaat of moedwillige de zaak flessen maakt in die zin niets uit. De gemeente moet een boete opleggen en die moet verrekend worden met de uitkering. Dat de uitkeringsgerechtigde vervolgens de rekening niet meer kan betalen is zijn probleem. Had hij maar beter moeten opletten. Hij is immers al 1x eerder in de fout gegaan en had moeten weten dat er gevolgen aan zijn (wan)gedrag hangen.

De SP vindt dit te ver gaan. Een uitkering is geen vetpot en reserves zijn meestal niet aanwezig, waardoor er meteen problemen kunnen ontstaan. Als het echt tot huisuitzettingen leidt kan het college besluiten om de beslagvrije voet toch te hanteren, maar dat is alleen in uitzonderingsgevallen. Maar natuurlijk komen er ook andere rekeningen binnen die betaald moeten worden, waarbij niet meteen huisuitzetting volgt, maar die wel lang na kunnen werken. De uitkeringsgerechtigde kan zodoende toch voor langere tijd in de problemen komen.

Het voorstel van de SP was dan ook om de verordening zo aan te passen dat de beslagvrije voet altijd zou gelden. Hierdoor voorkom je dat mensen in de problemen komen, omdat ze een vergissing hebben begaan.

Helaas waren de andere partijen het hier niet mee eens en vonden dat het college al voldoende rekening hield met schrijdende gevallen. Daarnaast was de buitenwerkingstelling van de beslagvrije voet beperkt tot 1 maand daarna werd de uitkering beperkt met 20% (Landelijk was het de bedoeling om de beslagvrije voet maximaal 3 maanden niet te hanteren). Dit vonden de overige partijen voldoende waarborgen en steunden het raadsvoorstel.

De SP fractie in de gemeente Hoorn is het wel gelukt om de buitenwerkingstelling van de beslag vrije voet uit de verordening te halen. Daarmee is Hoorn de enige gemeente die dit doet.

Anders dan in Helmond kreeg het SP-voorstel in Hoorn wel de steun van PvdA en GroenLinks. Lees hier.

2013-03-06

U bent hier